Dự báo thời tiết Huyện Hạ Lang - Cao Bằng 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/9°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/11°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.44 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

10°/7°

Nhiệt độ
Sáng/tối

9°/9°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.25 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

9°/8°

Nhiệt độ
Sáng/tối

7°/8°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.97 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

8°/12°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.42 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/18°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/22°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.17 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.57 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/17°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.65 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/13°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.49 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/12°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.41 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/14°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.06 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/16°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
1.73 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.16 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.13 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.78 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%