Dự báo thời tiết Huyện Bảo Lâm - Cao Bằng theo giờ

 • 10:00 am T7
  30.1°
  Cảm giác như 34.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   2.94 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T7
  31.5°
  Cảm giác như 34°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   3.82 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T7
  32.3°
  Cảm giác như 35.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   4.32 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T7
  34.2°
  Cảm giác như 37.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   4.37 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T7
  35.3°
  Cảm giác như 38.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   4.78 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T7
  36.6°
  Cảm giác như 38.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   4.53 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm T7
  35°
  Cảm giác như 38.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   4.77 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 pm T7
  34.3°
  Cảm giác như 37.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   4.35 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm T7
  31.4°
  Cảm giác như 34.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   3.65 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T7
  28°
  Cảm giác như 31.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.09 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T7
  28°
  Cảm giác như 29.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.54 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T7
  26.6°
  Cảm giác như 26.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.52 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T7
  26.5°
  Cảm giác như 26.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T7
  26.3°
  Cảm giác như 26.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.09 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am CN
  25.1°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.25 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am CN
  25.6°
  Cảm giác như 25.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.12 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am CN
  25.3°
  Cảm giác như 26.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.13 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am CN
  24.9°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am CN
  24.5°
  Cảm giác như 25.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.08 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am CN
  24.9°
  Cảm giác như 25.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.63 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am CN
  24.9°
  Cảm giác như 25.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.08 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am CN
  27°
  Cảm giác như 27.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   0.87 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 am CN
  27.3°
  Cảm giác như 29.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   0.97 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am CN
  27.8°
  Cảm giác như 29.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   0.91 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am CN
  27.1°
  Cảm giác như 29.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   0.84 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am CN
  28.5°
  Cảm giác như 31.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.49 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm CN
  29°
  Cảm giác như 32.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.87 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm CN
  29°
  Cảm giác như 32.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.6 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm CN
  30.6°
  Cảm giác như 34.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   2.57 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm CN
  31.9°
  Cảm giác như 35.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   2.92 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm CN
  29.1°
  Cảm giác như 34.6°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.77 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm CN
  28.6°
  Cảm giác như 32°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.85 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm CN
  24°
  Cảm giác như 25.5°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.43 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm CN
  22°
  Cảm giác như 22.5°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.33 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 8:00 pm CN
  21.4°
  Cảm giác như 22.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.27 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 9:00 pm CN
  21.1°
  Cảm giác như 22.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 pm CN
  21°
  Cảm giác như 22°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 pm CN
  21.6°
  Cảm giác như 22°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.14 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 am T2
  20.2°
  Cảm giác như 21.5°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.84 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 am T2
  20.2°
  Cảm giác như 21.5°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 am T2
  20.4°
  Cảm giác như 21.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.54 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 am T2
  20.8°
  Cảm giác như 21.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.09 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 am T2
  20.8°
  Cảm giác như 21.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.26 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 am T2
  21°
  Cảm giác như 21.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.76 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 am T2
  21.1°
  Cảm giác như 21.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.57 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 am T2
  22.2°
  Cảm giác như 22.2°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.27 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 am T2
  24°
  Cảm giác như 24.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.64 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 am T2
  24°
  Cảm giác như 25.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.97 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Bảo Lâm - Cao Bằng trong 12h tới