Dự báo thời tiết Huyện Bảo Lâm - Cao Bằng 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
2.17 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
2.57 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
2.68 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
1.45 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
1.7 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
1.64 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.2 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
2.68 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
2.53 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
1.57 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
1.42 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
1.66 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
1.1 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
1.26 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.66 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%