Dự báo thời tiết Quận Bình Thuỷ - Cần Thơ theo giờ

 • 7:00 pm T4
  30.2°
  Cảm giác như 32.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   4.52 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T4
  30.2°
  Cảm giác như 32.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   4.02 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T4
  30°
  Cảm giác như 32.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   3.46 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T4
  29.7°
  Cảm giác như 32.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2.75 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T4
  28°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.41 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T5
  27.7°
  Cảm giác như 30.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.96 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T5
  27.7°
  Cảm giác như 29.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.78 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T5
  27°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.8 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T5
  26.5°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T5
  26.4°
  Cảm giác như 27.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.72 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T5
  27°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.83 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T5
  27°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T5
  28.7°
  Cảm giác như 30.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.71 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T5
  30.6°
  Cảm giác như 33.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   2.1 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T5
  32.3°
  Cảm giác như 34.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   1.97 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T5
  34.8°
  Cảm giác như 36.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   2.01 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am T5
  36.9°
  Cảm giác như 39°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   1.91 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm T5
  38.1°
  Cảm giác như 39.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   1.91 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm T5
  38.5°
  Cảm giác như 40.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   2.29 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 2:00 pm T5
  39.1°
  Cảm giác như 41°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   3.01 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 3:00 pm T5
  39.4°
  Cảm giác như 40.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   4.11 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 pm T5
  37.3°
  Cảm giác như 39.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   5.3 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 pm T5
  35.5°
  Cảm giác như 37.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   5.12 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm T5
  33°
  Cảm giác như 35.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   4.4 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm T5
  31.6°
  Cảm giác như 33.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   4.5 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T5
  30°
  Cảm giác như 32.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   4.36 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T5
  29.1°
  Cảm giác như 32.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   3.79 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T5
  30°
  Cảm giác như 31.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   3.41 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T5
  28.7°
  Cảm giác như 31.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.24 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T6
  28.5°
  Cảm giác như 31.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.93 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T6
  27.9°
  Cảm giác như 30°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.48 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T6
  27.9°
  Cảm giác như 30.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.95 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  27.9°
  Cảm giác như 29.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.95 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  27.6°
  Cảm giác như 27.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.02 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  26.9°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T6
  27.9°
  Cảm giác như 27.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.73 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T6
  29.8°
  Cảm giác như 32.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.77 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T6
  30.1°
  Cảm giác như 35°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   3.34 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T6
  31.9°
  Cảm giác như 35.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   3.54 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T6
  32.7°
  Cảm giác như 36°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   3.6 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T6
  33.3°
  Cảm giác như 37.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   3.39 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T6
  36.8°
  Cảm giác như 39.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   2.96 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T6
  39°
  Cảm giác như 40.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   2.68 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm T6
  38°
  Cảm giác như 41.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   3.4 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 pm T6
  38.8°
  Cảm giác như 41.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   4.91 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm T6
  37.1°
  Cảm giác như 39°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   5.89 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 pm T6
  35°
  Cảm giác như 38°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   5.62 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm T6
  32.2°
  Cảm giác như 34.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   5.5 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Quận Bình Thuỷ - Cần Thơ trong 12h tới