Dự báo thời tiết Huyện Phong Điền - Cần Thơ theo giờ

 • 9:00 pm T3
  29.6°
  Cảm giác như 32.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   3.37 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T3
  29.2°
  Cảm giác như 32.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   3.2 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T3
  29.7°
  Cảm giác như 32.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   2.84 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T4
  28.5°
  Cảm giác như 31.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2.52 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T4
  29°
  Cảm giác như 32°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.26 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T4
  27°
  Cảm giác như 30.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.77 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T4
  27.6°
  Cảm giác như 29.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.66 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T4
  26°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.81 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T4
  26.7°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.99 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T4
  26.1°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.86 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T4
  29.5°
  Cảm giác như 32.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   2.44 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T4
  31.9°
  Cảm giác như 35.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   3.13 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T4
  33.9°
  Cảm giác như 37.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   3.19 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T4
  35.8°
  Cảm giác như 40°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   3.45 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T4
  37.8°
  Cảm giác như 41.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   3.78 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T4
  39.5°
  Cảm giác như 43.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   4.38 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T4
  41°
  Cảm giác như 43.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   5.11 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm T4
  40.7°
  Cảm giác như 43.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   6.14 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T4
  39.3°
  Cảm giác như 42.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   7.49 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T4
  37.4°
  Cảm giác như 40.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   7.65 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T4
  35.7°
  Cảm giác như 38.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   6.57 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T4
  32.8°
  Cảm giác như 36.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   5.1 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T4
  31.8°
  Cảm giác như 34.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   4.31 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T4
  30.6°
  Cảm giác như 34.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   4.07 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T4
  29°
  Cảm giác như 34.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.7 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T4
  29.1°
  Cảm giác như 34.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.64 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T4
  29.8°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.68 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  29.5°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.05 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T5
  28.4°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.77 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T5
  28.7°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.76 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T5
  28°
  Cảm giác như 32.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.38 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T5
  28°
  Cảm giác như 32.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T5
  28.7°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.12 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T5
  28.3°
  Cảm giác như 32.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T5
  29°
  Cảm giác như 34.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.07 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T5
  31.6°
  Cảm giác như 37.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   1.19 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T5
  33.5°
  Cảm giác như 40°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   1.46 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T5
  35°
  Cảm giác như 40.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   1.84 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T5
  36.8°
  Cảm giác như 42°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   2.29 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T5
  36.1°
  Cảm giác như 41.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   2.45 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T5
  36.4°
  Cảm giác như 40.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   2.83 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T5
  36.4°
  Cảm giác như 40.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T5
  37.2°
  Cảm giác như 41.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   3.58 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T5
  37.2°
  Cảm giác như 41.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   3.76 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T5
  35.1°
  Cảm giác như 39.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   4.04 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T5
  33.4°
  Cảm giác như 36.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   3.36 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T5
  31°
  Cảm giác như 35.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   3 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T5
  30.2°
  Cảm giác như 35.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Phong Điền - Cần Thơ trong 12h tới