Dự báo thời tiết Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ theo giờ

 • 10:00 am T7
  33.4°
  Cảm giác như 32.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   3.15 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 11:00 am T7
  32.7°
  Cảm giác như 31.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   3.43 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 12:00 pm T7
  33.1°
  Cảm giác như 32.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   4.05 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 1:00 pm T7
  35°
  Cảm giác như 34.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   4.86 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 2:00 pm T7
  36.5°
  Cảm giác như 36.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   5.91 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 3:00 pm T7
  37.4°
  Cảm giác như 37.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   6.41 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 4:00 pm T7
  38°
  Cảm giác như 38.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   6.04 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 5:00 pm T7
  35.8°
  Cảm giác như 36.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   5.68 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 6:00 pm T7
  32.5°
  Cảm giác như 34.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   5.24 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 7:00 pm T7
  30.9°
  Cảm giác như 32.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   4.92 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 pm T7
  29.4°
  Cảm giác như 31.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   4.52 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T7
  29°
  Cảm giác như 31.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   3.88 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T7
  28.1°
  Cảm giác như 30.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.27 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T7
  28.1°
  Cảm giác như 30.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.72 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am CN
  27.3°
  Cảm giác như 30°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.18 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am CN
  27.5°
  Cảm giác như 29.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.81 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am CN
  26.9°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am CN
  26.7°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.49 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am CN
  26.7°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.29 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am CN
  26.7°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.39 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am CN
  26.6°
  Cảm giác như 27.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am CN
  28.4°
  Cảm giác như 31.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   1.46 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am CN
  30.1°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   2.29 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am CN
  33°
  Cảm giác như 35.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   2.67 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am CN
  35.2°
  Cảm giác như 37.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   2.87 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am CN
  36.1°
  Cảm giác như 38.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   2.81 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm CN
  38.1°
  Cảm giác như 39.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   2.96 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm CN
  39.9°
  Cảm giác như 40.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   3.44 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 pm CN
  40°
  Cảm giác như 41.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   4.23 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm CN
  38.3°
  Cảm giác như 39.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   4.64 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 pm CN
  36.8°
  Cảm giác như 39°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   4.28 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 pm CN
  34°
  Cảm giác như 36.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   4.44 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm CN
  32.6°
  Cảm giác như 35°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   4.44 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm CN
  31.3°
  Cảm giác như 33.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   4.35 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm CN
  30.1°
  Cảm giác như 32.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   4.12 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm CN
  29.1°
  Cảm giác như 32.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   3.57 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm CN
  29.2°
  Cảm giác như 32.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   3.26 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm CN
  29.4°
  Cảm giác như 31.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   3.55 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T2
  28.9°
  Cảm giác như 31.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.16 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T2
  28.9°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.41 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T2
  27.2°
  Cảm giác như 29.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.95 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T2
  27.3°
  Cảm giác như 29°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.79 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T2
  26.7°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.76 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T2
  26.7°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T2
  26.4°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.91 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T2
  28.2°
  Cảm giác như 31.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2.66 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T2
  30.4°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   3.15 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T2
  33.2°
  Cảm giác như 35.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   3.13 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ trong 12h tới