Dự báo thời tiết Huyện U Minh - Cà Mau theo giờ

 • 9:00 pm T3
  29°
  Cảm giác như 32°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.58 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T3
  29°
  Cảm giác như 33°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.75 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T3
  29°
  Cảm giác như 31.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T4
  28.1°
  Cảm giác như 31.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.27 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T4
  27.9°
  Cảm giác như 30.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.9 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T4
  27.3°
  Cảm giác như 27.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T4
  26.6°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.17 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T4
  26.9°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.13 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T4
  26.6°
  Cảm giác như 27.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.13 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T4
  26.7°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.09 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T4
  29.6°
  Cảm giác như 32.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T4
  31.7°
  Cảm giác như 34.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   3.04 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T4
  34.9°
  Cảm giác như 36.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   3.24 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T4
  35.8°
  Cảm giác như 38.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   3.6 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am T4
  37.6°
  Cảm giác như 39.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   3.9 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm T4
  38.4°
  Cảm giác như 40.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   4.27 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm T4
  38.7°
  Cảm giác như 41.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   4.65 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm T4
  38.1°
  Cảm giác như 42°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   5.38 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T4
  37°
  Cảm giác như 40.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   5.6 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T4
  35.1°
  Cảm giác như 39°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   5.38 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T4
  33.3°
  Cảm giác như 38°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   5.36 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T4
  31°
  Cảm giác như 35.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   4.56 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T4
  30.5°
  Cảm giác như 35°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.61 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T4
  29.4°
  Cảm giác như 33.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T4
  29.1°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.93 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T4
  29.7°
  Cảm giác như 32.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T4
  28.5°
  Cảm giác như 32.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.56 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T5
  28.8°
  Cảm giác như 31.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.52 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T5
  28.4°
  Cảm giác như 30.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.28 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T5
  27.4°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.09 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T5
  27.1°
  Cảm giác như 30.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T5
  27.9°
  Cảm giác như 29.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.32 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T5
  28°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.42 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T5
  27.8°
  Cảm giác như 29.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.37 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T5
  29.2°
  Cảm giác như 32.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   1.34 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T5
  31.8°
  Cảm giác như 34.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   1.88 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T5
  33.9°
  Cảm giác như 36.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   2.04 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T5
  35.8°
  Cảm giác như 38.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   2.2 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T5
  37.8°
  Cảm giác như 40.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   2.36 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T5
  38.3°
  Cảm giác như 42°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   2.45 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm T5
  39.1°
  Cảm giác như 42°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   3.07 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm T5
  38.8°
  Cảm giác như 41.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   3.62 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T5
  37°
  Cảm giác như 39.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   3 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T5
  35.2°
  Cảm giác như 38.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   1.8 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T5
  33.2°
  Cảm giác như 37.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   1.3 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T5
  32°
  Cảm giác như 35.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   1.7 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T5
  31.8°
  Cảm giác như 34.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   2.19 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T5
  30.4°
  Cảm giác như 33.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   2.35 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện U Minh - Cà Mau trong 12h tới