Dự báo thời tiết Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau theo giờ

 • 9:00 pm T5
  28.8°
  Cảm giác như 30.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2.47 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T5
  28°
  Cảm giác như 30.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.35 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T5
  28.2°
  Cảm giác như 30.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.26 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T6
  27.2°
  Cảm giác như 30.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.15 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T6
  27.6°
  Cảm giác như 29.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.86 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T6
  26.7°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.33 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T6
  26.1°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T6
  26.2°
  Cảm giác như 27.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.47 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T6
  26.9°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.49 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T6
  26.5°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.37 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T6
  28°
  Cảm giác như 30.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.65 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T6
  30.5°
  Cảm giác như 33.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   2.6 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T6
  33°
  Cảm giác như 35.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   2.42 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T6
  34.3°
  Cảm giác như 37.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   2.36 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T6
  37°
  Cảm giác như 39.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   2.18 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T6
  38°
  Cảm giác như 40°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   2.07 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm T6
  37.1°
  Cảm giác như 40.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   2.5 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm T6
  35.1°
  Cảm giác như 38.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   3.08 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T6
  34.3°
  Cảm giác như 36.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   3.53 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T6
  32.8°
  Cảm giác như 35.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   3.43 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T6
  31.2°
  Cảm giác như 34.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   3.55 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T6
  30.6°
  Cảm giác như 33.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   3.21 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T6
  29.3°
  Cảm giác như 31.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   2.85 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T6
  28.4°
  Cảm giác như 30.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   2.75 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T6
  28.9°
  Cảm giác như 30.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2.3 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T6
  27.9°
  Cảm giác như 29.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.09 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T6
  27.9°
  Cảm giác như 29.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.13 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T7
  27.7°
  Cảm giác như 28°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.89 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T7
  26.6°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T7
  26.4°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T7
  26.8°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.13 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T7
  26.5°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.15 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T7
  25.7°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T7
  25.3°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T7
  28.4°
  Cảm giác như 30.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.54 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T7
  30.2°
  Cảm giác như 33.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   2.41 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T7
  33.1°
  Cảm giác như 35.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   2.57 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T7
  35.9°
  Cảm giác như 37°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   2.6 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 am T7
  37.8°
  Cảm giác như 38.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   2.79 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 12:00 pm T7
  38.6°
  Cảm giác như 39.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   3.13 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm T7
  38.9°
  Cảm giác như 39.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   3.39 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 2:00 pm T7
  37.7°
  Cảm giác như 39.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   3.48 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm T7
  36.3°
  Cảm giác như 38.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   3.25 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm T7
  34.2°
  Cảm giác như 36.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   3.07 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T7
  32.4°
  Cảm giác như 34.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   2.83 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm T7
  30.6°
  Cảm giác như 33.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   2.62 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T7
  29.6°
  Cảm giác như 31.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   2.5 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T7
  28°
  Cảm giác như 30.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   2.38 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau trong 12h tới