Dự báo thời tiết Huyện Thới Bình - Cà Mau 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/31°

Nhiệt độ
Sáng/tối

31°/31°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
6.78 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
5.03 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
6.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

31°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
5.12 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
4.54 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
4.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
5.93 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
7.04 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
10.22 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
10.17 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
10.26 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
11.04 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
9.59 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
6.44 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
4.46 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%