Dự báo thời tiết Huyện Năm Căn - Cà Mau theo giờ

 • 10:00 pm T3
  28.7°
  Cảm giác như 32°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.75 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T3
  28°
  Cảm giác như 31.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T4
  28.3°
  Cảm giác như 31.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.27 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T4
  28.6°
  Cảm giác như 30.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.9 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T4
  28°
  Cảm giác như 29.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T4
  26°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.17 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T4
  26.7°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.13 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T4
  27°
  Cảm giác như 27.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.13 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T4
  26.2°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.09 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T4
  29.8°
  Cảm giác như 32.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T4
  31.8°
  Cảm giác như 34.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   3.04 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T4
  34.5°
  Cảm giác như 36.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   3.24 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T4
  35.9°
  Cảm giác như 38.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   3.6 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am T4
  37.2°
  Cảm giác như 39.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   3.9 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm T4
  38.4°
  Cảm giác như 40.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   4.27 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm T4
  38.9°
  Cảm giác như 41.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   4.65 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm T4
  38.3°
  Cảm giác như 41.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   5.38 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T4
  36.7°
  Cảm giác như 41°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   5.6 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T4
  36°
  Cảm giác như 38°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   5.38 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T4
  33.7°
  Cảm giác như 37.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   5.36 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T4
  31.7°
  Cảm giác như 35.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   4.56 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T4
  30.5°
  Cảm giác như 34°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.61 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T4
  29.5°
  Cảm giác như 33.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T4
  29.1°
  Cảm giác như 34°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.93 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T4
  29.8°
  Cảm giác như 32.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T4
  28.7°
  Cảm giác như 32.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.56 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T5
  28.2°
  Cảm giác như 31.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.52 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T5
  28.9°
  Cảm giác như 30.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.28 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T5
  27.5°
  Cảm giác như 30.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.09 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T5
  27.7°
  Cảm giác như 30.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T5
  27.6°
  Cảm giác như 29.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.32 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T5
  27.7°
  Cảm giác như 29.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.42 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T5
  27.2°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.37 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T5
  29.8°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   1.34 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T5
  31.8°
  Cảm giác như 34.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   1.88 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T5
  33.6°
  Cảm giác như 37°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   2.04 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T5
  35.3°
  Cảm giác như 38.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   2.2 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T5
  37.8°
  Cảm giác như 40.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   2.36 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T5
  38.4°
  Cảm giác như 41.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   2.45 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm T5
  39.9°
  Cảm giác như 42°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   3.07 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm T5
  39°
  Cảm giác như 41.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   3.62 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T5
  36.5°
  Cảm giác như 39.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   3 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T5
  35.3°
  Cảm giác như 38.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   1.8 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T5
  33.9°
  Cảm giác như 37.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   1.3 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T5
  32.9°
  Cảm giác như 35.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   1.7 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T5
  31.2°
  Cảm giác như 34.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   2.19 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T5
  30.6°
  Cảm giác như 33.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   2.35 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T5
  29.8°
  Cảm giác như 33.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2.38 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Năm Căn - Cà Mau trong 12h tới