Dự báo thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận theo giờ

 • 8:00 am T2
  30.6°
  Cảm giác như 34.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   1.91 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T2
  31.7°
  Cảm giác như 34.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   2.65 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T2
  31.3°
  Cảm giác như 34.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   3.57 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T2
  32°
  Cảm giác như 36°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   4.36 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T2
  32.4°
  Cảm giác như 36°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   4.74 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T2
  33°
  Cảm giác như 36.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   5.4 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T2
  32.5°
  Cảm giác như 36.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   5.61 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T2
  32.5°
  Cảm giác như 35.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   5.23 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T2
  32°
  Cảm giác như 34.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   4.74 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T2
  30.5°
  Cảm giác như 33.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   4.08 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T2
  28.2°
  Cảm giác như 31.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2.77 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T2
  27°
  Cảm giác như 30.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.99 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T2
  27.7°
  Cảm giác như 29.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.2 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T2
  27.1°
  Cảm giác như 29.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.07 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T2
  27.2°
  Cảm giác như 29.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.33 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T2
  28°
  Cảm giác như 27.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.27 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T3
  26.2°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.22 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T3
  26.1°
  Cảm giác như 26.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T3
  26.5°
  Cảm giác như 27.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   0.53 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T3
  26.6°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.9 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T3
  25.5°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.21 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T3
  25.5°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.39 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T3
  26.7°
  Cảm giác như 27.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.35 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T3
  28.4°
  Cảm giác như 31.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T3
  30°
  Cảm giác như 33.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   0.79 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T3
  31.3°
  Cảm giác như 35.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   1.95 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T3
  32.5°
  Cảm giác như 36.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   2.89 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T3
  33.5°
  Cảm giác như 37.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   3.9 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T3
  33.4°
  Cảm giác như 38.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   4.49 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T3
  33.2°
  Cảm giác như 38.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   4.86 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T3
  33.1°
  Cảm giác như 39°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   5.14 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T3
  33.7°
  Cảm giác như 37.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   5.29 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T3
  32.1°
  Cảm giác như 36.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   4.82 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T3
  32°
  Cảm giác như 35.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   3.99 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T3
  29.4°
  Cảm giác như 33.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.94 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T3
  28.4°
  Cảm giác như 32.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   0.94 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T3
  28.8°
  Cảm giác như 32.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.52 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T3
  28.5°
  Cảm giác như 31.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T3
  27.4°
  Cảm giác như 31.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   0.51 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T3
  27°
  Cảm giác như 30.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.31 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T4
  27.3°
  Cảm giác như 30.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.28 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T4
  27.2°
  Cảm giác như 30.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.37 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T4
  28°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.76 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T4
  27.8°
  Cảm giác như 29.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.77 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T4
  27.2°
  Cảm giác như 27.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T4
  27.7°
  Cảm giác như 27.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.37 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T4
  27.9°
  Cảm giác như 30.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T4
  29.9°
  Cảm giác như 33.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.01 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Phan Thiết - Bình Thuận trong 12h tới