Dự báo thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận 20 ngày tới

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

5.24 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

6.43 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

27 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

7.28 m/s

Gió

95%

Độ ẩm

27 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

6.9 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

4.58 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

3.25 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

2.15 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

3.49 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

4.4 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

5.07 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

5.52 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

5.65 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:29 am

Mặt trời mọc

5.02 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:29 am

Mặt trời mọc

5.74 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:29 am

Mặt trời mọc

4.96 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:29 am

Mặt trời mọc

5.81 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

6.01 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

5.65 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

5.43 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

5.64 m/s

Gió

93%

Độ ẩm