Dự báo thời tiết Huyện Tuy Phong - Bình Thuận theo giờ

 • 7:00 pm T4
  27.7°
  Cảm giác như 30.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.01 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T4
  27.5°
  Cảm giác như 30°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T4
  27.7°
  Cảm giác như 30°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.15 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T4
  27.6°
  Cảm giác như 29.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.02 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T4
  27.7°
  Cảm giác như 27.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.87 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  27°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T5
  26.2°
  Cảm giác như 27.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.17 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T5
  26.9°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T5
  25.4°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.77 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T5
  25.7°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.71 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T5
  25.8°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T5
  27°
  Cảm giác như 27.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.59 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T5
  28.4°
  Cảm giác như 31.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.4 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T5
  30.1°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   0.25 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T5
  32°
  Cảm giác như 35.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   1.86 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T5
  33°
  Cảm giác như 36.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   3.05 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T5
  32.1°
  Cảm giác như 36°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   3.78 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T5
  31.1°
  Cảm giác như 35°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   4.07 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T5
  32.2°
  Cảm giác như 37.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   5.16 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T5
  32.4°
  Cảm giác như 37.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   5.08 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T5
  32.1°
  Cảm giác như 37°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   4.9 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T5
  30.1°
  Cảm giác như 35.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   4.47 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T5
  30.5°
  Cảm giác như 34.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.29 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T5
  28.3°
  Cảm giác như 33.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.74 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T5
  27°
  Cảm giác như 31.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.4 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T5
  27.4°
  Cảm giác như 30.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.13 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T5
  27.7°
  Cảm giác như 30.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.75 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T5
  27.5°
  Cảm giác như 30.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T5
  26.1°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.72 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T6
  26.8°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.44 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T6
  26.2°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.44 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T6
  27°
  Cảm giác như 27.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.78 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  25.5°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.84 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  25.4°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.76 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  25.2°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.37 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T6
  25.9°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.36 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T6
  27.1°
  Cảm giác như 31°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T6
  29.7°
  Cảm giác như 33°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   1.57 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T6
  32°
  Cảm giác như 34.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   2.21 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T6
  32.6°
  Cảm giác như 36.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   3.03 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T6
  33.1°
  Cảm giác như 37.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   4.09 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T6
  34°
  Cảm giác như 37.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   4.78 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T6
  33.3°
  Cảm giác như 38.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   5.18 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T6
  34°
  Cảm giác như 37.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   5.63 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T6
  32.6°
  Cảm giác như 37.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   5.9 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T6
  31.3°
  Cảm giác như 36.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   5.69 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T6
  30.4°
  Cảm giác như 35.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   4.4 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T6
  30°
  Cảm giác như 33.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   3.2 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Tuy Phong - Bình Thuận trong 12h tới