Dự báo thời tiết Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận theo giờ

 • 9:00 am T7
  31.5°
  Cảm giác như 36°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   3.67 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T7
  31.5°
  Cảm giác như 36.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   4.42 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T7
  31.8°
  Cảm giác như 36°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   4.43 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T7
  32.8°
  Cảm giác như 36.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   4.9 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T7
  32.7°
  Cảm giác như 37°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   5.33 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T7
  32.6°
  Cảm giác như 37.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   5.8 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T7
  32.9°
  Cảm giác như 36°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   5.55 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T7
  31.7°
  Cảm giác như 35.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   4.86 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T7
  30.4°
  Cảm giác như 34.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   4.16 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T7
  29°
  Cảm giác như 31°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.83 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T7
  27.6°
  Cảm giác như 30.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T7
  27.3°
  Cảm giác như 30°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.86 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T7
  27.1°
  Cảm giác như 30.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.79 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T7
  27.7°
  Cảm giác như 30°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.02 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T7
  27.8°
  Cảm giác như 29.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.13 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am CN
  27.5°
  Cảm giác như 27.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.05 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am CN
  27.4°
  Cảm giác như 29.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.7 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am CN
  27.5°
  Cảm giác như 29.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.48 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am CN
  27.4°
  Cảm giác như 30.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am CN
  27°
  Cảm giác như 30.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.56 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am CN
  27.3°
  Cảm giác như 29.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.08 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am CN
  27°
  Cảm giác như 30.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   0.81 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am CN
  28.7°
  Cảm giác như 32.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.12 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am CN
  30.8°
  Cảm giác như 33.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   1.71 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am CN
  31.1°
  Cảm giác như 35.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   2.6 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am CN
  32°
  Cảm giác như 36.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   3.72 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am CN
  33.8°
  Cảm giác như 36.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   4.72 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm CN
  33.3°
  Cảm giác như 37.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   5.45 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm CN
  33.5°
  Cảm giác như 37.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   5.87 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm CN
  33°
  Cảm giác như 36°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   5.93 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm CN
  32.6°
  Cảm giác như 35.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   5.48 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm CN
  31.5°
  Cảm giác như 34.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   4.58 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm CN
  31°
  Cảm giác như 34°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   3.84 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm CN
  29.9°
  Cảm giác như 32.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   2.77 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm CN
  28.3°
  Cảm giác như 31.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.18 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm CN
  28.9°
  Cảm giác như 31.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.15 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm CN
  28.9°
  Cảm giác như 31.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.15 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm CN
  28.5°
  Cảm giác như 31.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.82 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm CN
  28.7°
  Cảm giác như 31.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.9 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T2
  27.7°
  Cảm giác như 30.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.84 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T2
  27.1°
  Cảm giác như 29.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.85 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T2
  27.8°
  Cảm giác như 29.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.9 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T2
  27.3°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.72 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T2
  27.4°
  Cảm giác như 29.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.52 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T2
  26°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.14 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T2
  27.8°
  Cảm giác như 29°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T2
  28.5°
  Cảm giác như 32.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   0.99 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T2
  31°
  Cảm giác như 34.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   1.14 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận trong 12h tới