Dự báo thời tiết Huyện Hàm Tân - Bình Thuận theo giờ

 • 10:00 am T7
  32.6°
  Cảm giác như 37.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   4.01 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T7
  32.8°
  Cảm giác như 37.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   4.29 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T7
  32.6°
  Cảm giác như 37.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   4.72 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T7
  32.4°
  Cảm giác như 37.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   4.86 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T7
  32.4°
  Cảm giác như 38.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   5.59 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T7
  32.3°
  Cảm giác như 37.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   5.77 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T7
  31.3°
  Cảm giác như 35.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   5.08 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T7
  31°
  Cảm giác như 34.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   4.27 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T7
  28.2°
  Cảm giác như 32.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.95 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T7
  28.2°
  Cảm giác như 31.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.43 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T7
  28°
  Cảm giác như 30.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.26 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T7
  28°
  Cảm giác như 30.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.47 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T7
  28°
  Cảm giác như 30.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.6 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T7
  27°
  Cảm giác như 30.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.07 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am CN
  27.6°
  Cảm giác như 30.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am CN
  27.9°
  Cảm giác như 30.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.85 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am CN
  27.2°
  Cảm giác như 30.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.56 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am CN
  27.9°
  Cảm giác như 29.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.36 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am CN
  27.7°
  Cảm giác như 27.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.08 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am CN
  26.1°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   0.57 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am CN
  27.1°
  Cảm giác như 29.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   0.18 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am CN
  28.6°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   0.48 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am CN
  31°
  Cảm giác như 34.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   1.35 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am CN
  31.9°
  Cảm giác như 35.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   2.53 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am CN
  32.6°
  Cảm giác như 36°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   4.01 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am CN
  33.4°
  Cảm giác như 37.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   4.95 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm CN
  33.9°
  Cảm giác như 37.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   5.05 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm CN
  33.5°
  Cảm giác như 37.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   5.06 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm CN
  33.7°
  Cảm giác như 37.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   5.54 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm CN
  32.4°
  Cảm giác như 36.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   5.69 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm CN
  32.7°
  Cảm giác như 35°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   4.92 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm CN
  31.2°
  Cảm giác như 34.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   4.15 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm CN
  29.2°
  Cảm giác như 32.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.17 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm CN
  28.7°
  Cảm giác như 31.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.52 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm CN
  27.9°
  Cảm giác như 30.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.94 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm CN
  27.7°
  Cảm giác như 31.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm CN
  27.3°
  Cảm giác như 31.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.37 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm CN
  27°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.72 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T2
  28.7°
  Cảm giác như 31.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.1 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T2
  27.5°
  Cảm giác như 31.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.95 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T2
  27.9°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.08 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T2
  27.9°
  Cảm giác như 30.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.27 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T2
  27°
  Cảm giác như 30.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.03 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T2
  28°
  Cảm giác như 30.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.83 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T2
  27.4°
  Cảm giác như 30.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T2
  28°
  Cảm giác như 32.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.44 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T2
  29.4°
  Cảm giác như 33.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T2
  31.1°
  Cảm giác như 35.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   2.05 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Hàm Tân - Bình Thuận trong 12h tới