Dự báo thời tiết Thị xã Phước Long - Bình Phước theo giờ

 • 6:00 pm T4
  33°
  Cảm giác như 35.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   5.54 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm T4
  32.9°
  Cảm giác như 35.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   5.58 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 pm T4
  32.2°
  Cảm giác như 34.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   5.24 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 pm T4
  30.9°
  Cảm giác như 33.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   5.17 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T4
  29.2°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   4.33 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T4
  27.8°
  Cảm giác như 30.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.39 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T5
  27.4°
  Cảm giác như 29.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   3.22 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T5
  27.1°
  Cảm giác như 27.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   3.01 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T5
  26.1°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.74 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T5
  26.6°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.02 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T5
  26.7°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.52 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.48 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T5
  26.8°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.68 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T5
  28.8°
  Cảm giác như 30.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T5
  30.5°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T5
  32.2°
  Cảm giác như 36.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T5
  34.1°
  Cảm giác như 37.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T5
  36.5°
  Cảm giác như 39.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   1.37 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T5
  38.8°
  Cảm giác như 41°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   1.2 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm T5
  38.3°
  Cảm giác như 41°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm T5
  38°
  Cảm giác như 40°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   1.97 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 pm T5
  38.5°
  Cảm giác như 40.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   2.65 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm T5
  38.8°
  Cảm giác như 39.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   2.91 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 pm T5
  38°
  Cảm giác như 39.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   2.78 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 6:00 pm T5
  34.6°
  Cảm giác như 36.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   3 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 pm T5
  33.5°
  Cảm giác như 35.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   4.44 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 pm T5
  31.6°
  Cảm giác như 33.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   5.12 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T5
  29.2°
  Cảm giác như 32°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   4.38 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T5
  28.7°
  Cảm giác như 31.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.59 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T5
  27.7°
  Cảm giác như 30.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.96 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T6
  27.4°
  Cảm giác như 29.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.59 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T6
  26.7°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.74 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T6
  26.5°
  Cảm giác như 26.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.57 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  26.1°
  Cảm giác như 27.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.12 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  26.2°
  Cảm giác như 26.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.63 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  25.2°
  Cảm giác như 26.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.73 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T6
  25.3°
  Cảm giác như 26°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.83 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T6
  28°
  Cảm giác như 31.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.64 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T6
  30.8°
  Cảm giác như 34.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   3.18 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T6
  33.8°
  Cảm giác như 36.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   3.2 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T6
  36°
  Cảm giác như 38.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   3.18 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T6
  38°
  Cảm giác như 40.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   2.94 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm T6
  39.9°
  Cảm giác như 41.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   2.75 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm T6
  40.5°
  Cảm giác như 41.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   2.56 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 pm T6
  39.1°
  Cảm giác như 40°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   1.96 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 3:00 pm T6
  40°
  Cảm giác như 40.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   2.97 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 4:00 pm T6
  37.4°
  Cảm giác như 40.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   4.35 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 pm T6
  35.2°
  Cảm giác như 37.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   3.72 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Thị xã Phước Long - Bình Phước trong 12h tới