Dự báo thời tiết Thị xã Bình Long - Bình Phước theo giờ

 • 8:00 am T2
  30.3°
  Cảm giác như 33.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   3.34 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T2
  31.3°
  Cảm giác như 33.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   3.13 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T2
  32°
  Cảm giác như 35.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   3.05 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T2
  35°
  Cảm giác như 37.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   2.9 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T2
  37.4°
  Cảm giác như 40.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   2.58 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm T2
  40°
  Cảm giác như 43.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   2.59 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 pm T2
  41.6°
  Cảm giác như 43.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   2.79 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 3:00 pm T2
  42°
  Cảm giác như 42.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   23%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 4:00 pm T2
  40.8°
  Cảm giác như 42.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   4.16 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 5:00 pm T2
  37.4°
  Cảm giác như 39.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   6.35 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm T2
  33.9°
  Cảm giác như 37°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   6.04 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm T2
  31.4°
  Cảm giác như 33.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   5.61 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 pm T2
  29.4°
  Cảm giác như 32°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   5.07 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 pm T2
  28.1°
  Cảm giác như 30°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   4.37 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 pm T2
  28.5°
  Cảm giác như 29.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   3.77 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 pm T2
  28°
  Cảm giác như 29.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T3
  27°
  Cảm giác như 26.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.72 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T3
  26.1°
  Cảm giác như 26.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.59 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T3
  26.4°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.42 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T3
  25.6°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.26 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T3
  25.3°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.3 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T3
  25.5°
  Cảm giác như 25.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.21 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T3
  25.6°
  Cảm giác như 25.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T3
  27.1°
  Cảm giác như 30.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.25 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T3
  30.5°
  Cảm giác như 33.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   3.52 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T3
  33°
  Cảm giác như 35.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T3
  35.2°
  Cảm giác như 37.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   2.84 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am T3
  37.9°
  Cảm giác như 39.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   2.88 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm T3
  39°
  Cảm giác như 41.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   2.81 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm T3
  40.5°
  Cảm giác như 42.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   2.75 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 pm T3
  41.3°
  Cảm giác như 44°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   2.92 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm T3
  41.4°
  Cảm giác như 43.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   3.22 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 4:00 pm T3
  40.6°
  Cảm giác như 42.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   4.42 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 pm T3
  38.2°
  Cảm giác như 40.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   5.69 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm T3
  34.1°
  Cảm giác như 36.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   5.91 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 pm T3
  31.9°
  Cảm giác như 34.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   5.68 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 pm T3
  30.6°
  Cảm giác như 32.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   4.79 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 pm T3
  29.2°
  Cảm giác như 31.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   4.35 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T3
  28.7°
  Cảm giác như 31.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.79 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T3
  28.8°
  Cảm giác như 30.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.02 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T4
  27.5°
  Cảm giác như 30.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.59 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T4
  27.8°
  Cảm giác như 30.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.61 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T4
  28°
  Cảm giác như 29.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.59 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T4
  27.8°
  Cảm giác như 27.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.6 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T4
  26°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.59 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T4
  26.7°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T4
  26.9°
  Cảm giác như 27.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T4
  28.4°
  Cảm giác như 31.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.77 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Thị xã Bình Long - Bình Phước trong 12h tới