Dự báo thời tiết Huyện Phú Riềng - Bình Phước 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
1.66 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

36%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/30°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.27 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

35%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.46 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

33%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.74 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

37%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.74 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

35%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.42 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.13 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

43%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/28°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.13 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

36%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.71 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

37%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.24 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

32%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/29°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.28 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/29°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.32 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/29°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.07 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

32%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.94 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

31%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.94 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

32%