Dự báo thời tiết Huyện Lộc Ninh - Bình Phước theo giờ

 • 11:00 am T7
  39.6°
  Cảm giác như 42.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   2.62 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T7
  39.3°
  Cảm giác như 42.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   2.31 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm T7
  39.7°
  Cảm giác như 42.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   1.59 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm T7
  40°
  Cảm giác như 42°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   3.44 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 pm T7
  37.5°
  Cảm giác như 40.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   5.38 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T7
  36.5°
  Cảm giác như 40.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   3.54 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T7
  37°
  Cảm giác như 38.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   4.03 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm T7
  34°
  Cảm giác như 37.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   4.86 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm T7
  31.1°
  Cảm giác như 34.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   5.28 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T7
  29.3°
  Cảm giác như 33°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   5.4 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T7
  28.1°
  Cảm giác như 30.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.74 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T7
  27.3°
  Cảm giác như 30.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   3.96 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T7
  27.3°
  Cảm giác như 29.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   3.69 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am CN
  27.2°
  Cảm giác như 29°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   3.6 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am CN
  26.5°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   3.36 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am CN
  26.2°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.96 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am CN
  26.2°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.75 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am CN
  26°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.47 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am CN
  25.2°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.27 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am CN
  25.4°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.68 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am CN
  28.5°
  Cảm giác như 31°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.9 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am CN
  30.6°
  Cảm giác như 33.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   3.23 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am CN
  33.7°
  Cảm giác như 35.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   3.22 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am CN
  35.3°
  Cảm giác như 37.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   3.03 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am CN
  37.8°
  Cảm giác như 39.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   2.86 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm CN
  39.2°
  Cảm giác như 42°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm CN
  40.6°
  Cảm giác như 42.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   3.06 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 pm CN
  39.7°
  Cảm giác như 40.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   2.75 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm CN
  38°
  Cảm giác như 39.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   2.8 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 pm CN
  38°
  Cảm giác như 39.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   3.47 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 pm CN
  37.3°
  Cảm giác như 39.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   4.17 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 6:00 pm CN
  34°
  Cảm giác như 36.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   4.78 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 7:00 pm CN
  32.9°
  Cảm giác như 33.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   5.45 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 8:00 pm CN
  30.4°
  Cảm giác như 31.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   4.77 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 9:00 pm CN
  29.4°
  Cảm giác như 30.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   4.05 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 pm CN
  28.8°
  Cảm giác như 29.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   3.61 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 pm CN
  27.8°
  Cảm giác như 29.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.42 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T2
  27.7°
  Cảm giác như 27.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   3.2 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T2
  26.2°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   3.19 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T2
  26.7°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.82 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T2
  25.4°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.5 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T2
  25.7°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.61 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T2
  25.1°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.93 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T2
  25.5°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.73 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T2
  28°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.32 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T2
  31°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   2.61 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T2
  33.5°
  Cảm giác như 34.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   2.65 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 am T2
  35.9°
  Cảm giác như 36.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   2.76 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Lộc Ninh - Bình Phước trong 12h tới