Dự báo thời tiết Huyện Hớn Quản - Bình Phước theo giờ

 • 10:00 am T7
  37.7°
  Cảm giác như 41.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   2.83 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T7
  37.1°
  Cảm giác như 41°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   2.62 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T7
  38.9°
  Cảm giác như 41°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   2.31 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm T7
  38.9°
  Cảm giác như 41.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   1.59 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm T7
  38.1°
  Cảm giác như 41.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   3.44 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T7
  36°
  Cảm giác như 39.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   5.38 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T7
  36.8°
  Cảm giác như 39.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   3.54 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T7
  37°
  Cảm giác như 38.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   4.03 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm T7
  34.7°
  Cảm giác như 37.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   4.86 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm T7
  31.4°
  Cảm giác như 34.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   5.28 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T7
  30°
  Cảm giác như 32.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   5.4 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T7
  28.9°
  Cảm giác như 30.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.74 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T7
  27.8°
  Cảm giác như 31°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   3.96 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T7
  27.2°
  Cảm giác như 29.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   3.69 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am CN
  27.9°
  Cảm giác như 30°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   3.6 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am CN
  26.9°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   3.36 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am CN
  26.5°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.96 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am CN
  26.8°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.75 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am CN
  26.5°
  Cảm giác như 27.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.47 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am CN
  25.7°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.27 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am CN
  25.9°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.68 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am CN
  28.5°
  Cảm giác như 31.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.9 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am CN
  30.2°
  Cảm giác như 33.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   3.23 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am CN
  34°
  Cảm giác như 35.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   3.22 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am CN
  35.7°
  Cảm giác như 37.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   3.03 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am CN
  37.9°
  Cảm giác như 39.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   2.86 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm CN
  39.6°
  Cảm giác như 41.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm CN
  40.6°
  Cảm giác như 42.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   3.06 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 pm CN
  39.1°
  Cảm giác như 40°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   2.75 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm CN
  38.5°
  Cảm giác như 39.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   2.8 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 pm CN
  37.8°
  Cảm giác như 39.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   3.47 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 pm CN
  37.7°
  Cảm giác như 39.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   4.17 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 6:00 pm CN
  34.9°
  Cảm giác như 36.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   4.78 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 7:00 pm CN
  33°
  Cảm giác như 33.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   5.45 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 8:00 pm CN
  30.2°
  Cảm giác như 31.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   4.77 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 9:00 pm CN
  29.4°
  Cảm giác như 30.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   4.05 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 pm CN
  28.3°
  Cảm giác như 29.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   3.61 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 pm CN
  27.6°
  Cảm giác như 29.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.42 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T2
  27.8°
  Cảm giác như 27.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   3.2 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T2
  26.5°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   3.19 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T2
  26.6°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.82 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T2
  26°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.5 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T2
  25.4°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.61 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T2
  25.5°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.93 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T2
  25.5°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.73 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T2
  28°
  Cảm giác như 30.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.32 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T2
  30.5°
  Cảm giác như 33.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   2.61 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T2
  33.9°
  Cảm giác như 34.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   2.65 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Hớn Quản - Bình Phước trong 12h tới