Dự báo thời tiết Huyện Đồng Phú - Bình Phước 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.84 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

49%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.09 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

36%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.27 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.27 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/30°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.78 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/31°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.59 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

37%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.61 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

43%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.61 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.59 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

33%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.09 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

36%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.56 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

30%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

24%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.1 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

26%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.9 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

30%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.99 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

31%