Dự báo thời tiết Huyện Bù Đốp - Bình Phước theo giờ

 • 7:00 pm T4
  31.5°
  Cảm giác như 34.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   4.36 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T4
  31.8°
  Cảm giác như 34.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   4.63 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T4
  30.7°
  Cảm giác như 33.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   4.06 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T4
  29.6°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   3.58 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T4
  28°
  Cảm giác như 31.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.22 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T5
  27.8°
  Cảm giác như 29.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.93 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T5
  26.9°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.62 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T5
  26.3°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.81 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T5
  25.5°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T5
  25.4°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.21 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T5
  25.9°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.24 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.22 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T5
  27.2°
  Cảm giác như 30.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T5
  30.6°
  Cảm giác như 33.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   1.71 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T5
  33.8°
  Cảm giác như 36.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   1.73 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T5
  36°
  Cảm giác như 38.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   1.74 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T5
  37.7°
  Cảm giác như 40.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   1.9 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T5
  37°
  Cảm giác như 41°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm T5
  36.4°
  Cảm giác như 38°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   2.1 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm T5
  36.4°
  Cảm giác như 37.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   2.3 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 pm T5
  38.5°
  Cảm giác như 40.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   2.26 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm T5
  38.4°
  Cảm giác như 39.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   2.82 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 pm T5
  36.1°
  Cảm giác như 38.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   3.78 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm T5
  33.5°
  Cảm giác như 36.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   4.22 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm T5
  31.5°
  Cảm giác như 34°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   3.29 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 pm T5
  30.9°
  Cảm giác như 33.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   4.23 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T5
  29.7°
  Cảm giác như 32.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.81 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T5
  28°
  Cảm giác như 31.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.55 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T5
  27.4°
  Cảm giác như 30.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.96 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T6
  27.2°
  Cảm giác như 27.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   3.04 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T6
  26.5°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.91 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T6
  26.5°
  Cảm giác như 27.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.68 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  26.9°
  Cảm giác như 27.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.11 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  25.2°
  Cảm giác như 26.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.49 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  25.3°
  Cảm giác như 27°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T6
  25.6°
  Cảm giác như 26.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T6
  28.6°
  Cảm giác như 30.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.74 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T6
  31°
  Cảm giác như 34°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   3.18 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T6
  33°
  Cảm giác như 35.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   3.17 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T6
  35.2°
  Cảm giác như 37°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   3.29 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 am T6
  37.7°
  Cảm giác như 38.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   3.07 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm T6
  39.1°
  Cảm giác như 40.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   2.83 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm T6
  40°
  Cảm giác như 41°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   2.74 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 2:00 pm T6
  40.5°
  Cảm giác như 41.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   2.55 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 3:00 pm T6
  40.8°
  Cảm giác như 40.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   2.55 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 4:00 pm T6
  38.7°
  Cảm giác như 40°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   4.12 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 5:00 pm T6
  35.9°
  Cảm giác như 38.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   4.36 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm T6
  33.6°
  Cảm giác như 36°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   4.5 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Bù Đốp - Bình Phước trong 12h tới