Dự báo thời tiết Huyện Bù Đăng - Bình Phước theo giờ

 • 9:00 pm T3
  31.1°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   4.14 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 pm T3
  30.8°
  Cảm giác như 32°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   3.76 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 pm T3
  30.9°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   3.29 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 am T4
  29.3°
  Cảm giác như 31.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   2.69 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T4
  28°
  Cảm giác như 30.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.3 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T4
  26.9°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.24 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T4
  26.5°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.12 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T4
  25.9°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.65 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T4
  25.5°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.42 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T4
  25.4°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.32 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T4
  28.8°
  Cảm giác như 31.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.09 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T4
  31.1°
  Cảm giác như 35.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   2.56 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T4
  34.3°
  Cảm giác như 38.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   2.8 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T4
  36.5°
  Cảm giác như 40.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   2.79 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T4
  38.5°
  Cảm giác như 43.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   2.55 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T4
  40.5°
  Cảm giác như 45.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   2.2 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm T4
  42°
  Cảm giác như 45.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   2.19 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm T4
  43.6°
  Cảm giác như 45°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   23%
  • Gió
   2.68 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm T4
  43.7°
  Cảm giác như 45.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   23%
  • Gió
   4.19 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 4:00 pm T4
  41.5°
  Cảm giác như 44.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   5.94 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 pm T4
  31.2°
  Cảm giác như 35.1°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.41 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T4
  28.4°
  Cảm giác như 33°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.5 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T4
  29°
  Cảm giác như 31.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.9 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T4
  28.9°
  Cảm giác như 31.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.54 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T4
  28°
  Cảm giác như 31.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   4.24 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T4
  27°
  Cảm giác như 30.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   3.43 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T4
  27.2°
  Cảm giác như 30.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.8 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T5
  27.3°
  Cảm giác như 27.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.4 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T5
  27.8°
  Cảm giác như 29.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T5
  27.1°
  Cảm giác như 30.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.06 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T5
  27.3°
  Cảm giác như 29°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.29 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T5
  27°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.78 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T5
  26.8°
  Cảm giác như 27.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.29 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T5
  26.7°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T5
  28.3°
  Cảm giác như 32.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.8 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T5
  31°
  Cảm giác như 36.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   2.34 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T5
  33.3°
  Cảm giác như 39.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   2.68 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T5
  36.4°
  Cảm giác như 41.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   2.63 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T5
  38.3°
  Cảm giác như 42.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   2.45 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T5
  40.9°
  Cảm giác như 44.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   1.96 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm T5
  41°
  Cảm giác như 45.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   1.82 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm T5
  41°
  Cảm giác như 43.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   3.76 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 pm T5
  38°
  Cảm giác như 42.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   4.34 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T5
  38.7°
  Cảm giác như 42.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   3.73 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T5
  37.3°
  Cảm giác như 42°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   4.17 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T5
  32.7°
  Cảm giác như 37.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   3.43 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T5
  28.2°
  Cảm giác như 32.8°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.21 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T5
  28.3°
  Cảm giác như 33°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.42 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Bù Đăng - Bình Phước trong 12h tới