Dự báo thời tiết Thuận An - Bình Dương theo giờ

 • 6:00 pm T4
  34.4°
  Cảm giác như 36.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   7.02 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 pm T4
  34.6°
  Cảm giác như 36.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   7.81 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 pm T4
  32.6°
  Cảm giác như 35.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   7.47 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 pm T4
  31°
  Cảm giác như 34.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   6.99 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T4
  30.8°
  Cảm giác như 33.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   5.99 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T4
  29.6°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   4.88 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T5
  28.9°
  Cảm giác như 31.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.94 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T5
  28.5°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.7 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T5
  27.3°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.53 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T5
  27.1°
  Cảm giác như 29.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   3.24 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T5
  27°
  Cảm giác như 29.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.63 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T5
  26.8°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.82 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T5
  26.9°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.57 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T5
  28.2°
  Cảm giác như 31.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.68 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T5
  31°
  Cảm giác như 33.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   2.52 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T5
  32.3°
  Cảm giác như 34.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   2.18 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T5
  34.2°
  Cảm giác như 36°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   2.19 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am T5
  36.5°
  Cảm giác như 37.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   2.48 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm T5
  37.1°
  Cảm giác như 39.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   2.63 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm T5
  38.8°
  Cảm giác như 40.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   2.87 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 pm T5
  39°
  Cảm giác như 41.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   2.84 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 3:00 pm T5
  39.1°
  Cảm giác như 40.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   2.51 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 4:00 pm T5
  39.5°
  Cảm giác như 40°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   3.01 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 5:00 pm T5
  38.3°
  Cảm giác như 40.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   5.13 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 6:00 pm T5
  35.4°
  Cảm giác như 37.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   7.31 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 pm T5
  32.4°
  Cảm giác như 34.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   7.12 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 pm T5
  31°
  Cảm giác như 33.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   6.99 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 pm T5
  30.1°
  Cảm giác như 32.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   5.93 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T5
  29.4°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   5.21 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T5
  29.4°
  Cảm giác như 32.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.56 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T6
  28.5°
  Cảm giác như 31°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   4.38 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T6
  28.4°
  Cảm giác như 31.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   4.3 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T6
  28.7°
  Cảm giác như 30°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   3.72 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T6
  27.6°
  Cảm giác như 31°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   3.14 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T6
  27.7°
  Cảm giác như 29.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.71 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  28°
  Cảm giác như 29.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.45 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T6
  27.2°
  Cảm giác như 29.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.37 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T6
  29.5°
  Cảm giác như 32°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.53 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T6
  31.9°
  Cảm giác như 35.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   3.95 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T6
  33.6°
  Cảm giác như 37.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   4.19 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T6
  35.4°
  Cảm giác như 39°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   4.24 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T6
  37.3°
  Cảm giác như 40°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   4.06 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T6
  38.5°
  Cảm giác như 41.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   3.96 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm T6
  38.8°
  Cảm giác như 41.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   3.45 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm T6
  39.9°
  Cảm giác như 41.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm T6
  39.7°
  Cảm giác như 41.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   1.47 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 pm T6
  39.1°
  Cảm giác như 41.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   4.01 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 5:00 pm T6
  37.7°
  Cảm giác như 39.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   7.22 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Thuận An - Bình Dương trong 12h tới