Dự báo thời tiết Thủ Dầu Một - Bình Dương theo giờ

 • 11:00 am T7
  39°
  Cảm giác như 41.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   3.95 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T7
  38°
  Cảm giác như 41°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   4.03 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm T7
  38.8°
  Cảm giác như 41°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   4.28 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm T7
  39°
  Cảm giác như 41.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   4.95 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm T7
  39.2°
  Cảm giác như 41.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   6.54 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 pm T7
  39.6°
  Cảm giác như 40.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   8.09 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 5:00 pm T7
  37.7°
  Cảm giác như 38°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   8.34 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 6:00 pm T7
  34.7°
  Cảm giác như 35.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   7.83 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 7:00 pm T7
  32°
  Cảm giác như 32.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   7.21 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 pm T7
  30.8°
  Cảm giác như 31.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   6.85 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 pm T7
  30°
  Cảm giác như 31.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   5.85 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T7
  28.8°
  Cảm giác như 31.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   5.23 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T7
  28°
  Cảm giác như 30.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   5.14 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am CN
  28°
  Cảm giác như 30.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.31 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am CN
  27.4°
  Cảm giác như 29.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   3.57 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am CN
  27.2°
  Cảm giác như 29.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   3.34 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am CN
  26.7°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   3.1 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am CN
  26.9°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.48 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am CN
  26.3°
  Cảm giác như 27.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.16 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am CN
  26.4°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am CN
  28.3°
  Cảm giác như 31.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.52 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am CN
  30.3°
  Cảm giác như 34.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   4.18 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am CN
  33.7°
  Cảm giác như 35.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   4.01 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am CN
  35.9°
  Cảm giác như 36.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   3.89 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am CN
  36.7°
  Cảm giác như 38.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   3.65 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm CN
  38.1°
  Cảm giác như 40.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   3.61 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm CN
  39.8°
  Cảm giác như 40.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   3.59 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 pm CN
  39.4°
  Cảm giác như 41°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   3.4 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm CN
  39.6°
  Cảm giác như 40°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   2.97 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 pm CN
  38.2°
  Cảm giác như 41°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   3.02 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 5:00 pm CN
  38.7°
  Cảm giác như 39.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   4.46 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 6:00 pm CN
  35.4°
  Cảm giác như 36.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   7.16 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 7:00 pm CN
  32.4°
  Cảm giác như 33.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   7.77 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 pm CN
  30.3°
  Cảm giác như 32.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   7.19 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 pm CN
  30.1°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   6.01 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm CN
  29.7°
  Cảm giác như 32.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   5.72 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm CN
  29.1°
  Cảm giác như 31.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   5.05 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T2
  28.2°
  Cảm giác như 31.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.5 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T2
  28.8°
  Cảm giác như 30.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.08 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T2
  27.7°
  Cảm giác như 30.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   4.1 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T2
  28°
  Cảm giác như 29.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   3.92 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T2
  27.5°
  Cảm giác như 29.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   3.34 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T2
  26.4°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.43 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T2
  27.3°
  Cảm giác như 28°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.06 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T2
  28.9°
  Cảm giác như 31.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T2
  30.2°
  Cảm giác như 33.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   3.59 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T2
  32.2°
  Cảm giác như 35.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   3.6 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T2
  34.7°
  Cảm giác như 36.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   3.89 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Thủ Dầu Một - Bình Dương trong 12h tới