Dự báo thời tiết Thủ Dầu Một - Bình Dương 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.17 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

35%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.7 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.73 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.56 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/30°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.01 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

37%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.54 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/30°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.54 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/30°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.64 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

31%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.08 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/32°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.27 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

34%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.59 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/31°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.39 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

33%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/31°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/31°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.68 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

35%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/31°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.25 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

36%