Dự báo thời tiết Huyện Bàu Bàng - Bình Dương 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.37 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/31°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.07 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.21 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

31%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.6 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

34%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/31°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.79 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

35%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.79 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

35%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.4 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.73 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.98 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.29 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.35 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

30%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.01 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

34%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.43 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

31%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.43 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

31%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.03 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

55%