Dự báo thời tiết Huyện Bắc Tân Uyên - Bình Dương theo giờ

 • 8:00 pm T5
  31°
  Cảm giác như 33.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   6.75 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T5
  30.6°
  Cảm giác như 33.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   5.89 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T5
  30.5°
  Cảm giác như 33.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   4.81 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T5
  29.7°
  Cảm giác như 32.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.43 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T6
  29.3°
  Cảm giác như 32.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.64 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T6
  28.5°
  Cảm giác như 30.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   4.57 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T6
  27.5°
  Cảm giác như 30.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   4.34 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T6
  27.2°
  Cảm giác như 29.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   4.09 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T6
  28°
  Cảm giác như 29°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.58 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T6
  27.6°
  Cảm giác như 29.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.03 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am T6
  27.5°
  Cảm giác như 29.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.38 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 am T6
  29.3°
  Cảm giác như 31.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.62 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T6
  31.6°
  Cảm giác như 34.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   3.79 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T6
  34°
  Cảm giác như 35.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   3.72 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T6
  35.9°
  Cảm giác như 37.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   3.74 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T6
  37°
  Cảm giác như 39.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   3.92 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm T6
  38.6°
  Cảm giác như 40.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   4.02 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm T6
  39.4°
  Cảm giác như 41.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   3.89 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 pm T6
  40.2°
  Cảm giác như 42.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   3.6 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm T6
  40.7°
  Cảm giác như 42.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   3.67 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 4:00 pm T6
  40°
  Cảm giác như 41°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   4.91 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 5:00 pm T6
  38.2°
  Cảm giác như 40°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   7.49 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 6:00 pm T6
  34.6°
  Cảm giác như 36.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   8.79 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm T6
  31.9°
  Cảm giác như 33°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   7.94 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T6
  30.5°
  Cảm giác như 33.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   7.11 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T6
  29.5°
  Cảm giác như 32.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   6.04 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T6
  29.9°
  Cảm giác như 32.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   5.39 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T6
  28.7°
  Cảm giác như 31.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   4.93 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T7
  28°
  Cảm giác như 31.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.49 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T7
  29°
  Cảm giác như 30.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   4.13 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T7
  27.4°
  Cảm giác như 30.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.88 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T7
  27.3°
  Cảm giác như 29.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   4.15 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T7
  27.6°
  Cảm giác như 29.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.39 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T7
  26.7°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.34 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T7
  26.5°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.09 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T7
  28.3°
  Cảm giác như 31.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.31 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T7
  30.3°
  Cảm giác như 33.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   3.81 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T7
  33.1°
  Cảm giác như 35.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   4.02 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T7
  35.6°
  Cảm giác như 37.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   4.32 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am T7
  36.5°
  Cảm giác như 38.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   4.37 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm T7
  38.9°
  Cảm giác như 40.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   4.36 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm T7
  39.3°
  Cảm giác như 41.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   4.47 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 pm T7
  39.5°
  Cảm giác như 41°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   4.77 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm T7
  39°
  Cảm giác như 40.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   5.24 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 pm T7
  38.9°
  Cảm giác như 39.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   5.58 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 5:00 pm T7
  37.4°
  Cảm giác như 38.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   6.32 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 6:00 pm T7
  35.6°
  Cảm giác như 35.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   6.78 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 7:00 pm T7
  32.5°
  Cảm giác như 33.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   7.19 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Bắc Tân Uyên - Bình Dương trong 12h tới