Dự báo thời tiết Thị xã An Nhơn - Bình Định theo giờ

 • 8:00 pm T5
  27.7°
  Cảm giác như 30.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   4.37 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 pm T5
  28°
  Cảm giác như 30.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   4.91 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T5
  27.6°
  Cảm giác như 30.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   5.26 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T5
  27.1°
  Cảm giác như 30.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   4.62 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T6
  28°
  Cảm giác như 27°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.87 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 am T6
  26.1°
  Cảm giác như 26.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.57 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 am T6
  26.6°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.78 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T6
  26.1°
  Cảm giác như 27.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   4.18 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T6
  26.8°
  Cảm giác như 28°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   4.47 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T6
  26.3°
  Cảm giác như 27.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   4.09 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 27.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.17 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T6
  27.2°
  Cảm giác như 30°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.37 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T6
  28.4°
  Cảm giác như 32°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.81 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T6
  30.6°
  Cảm giác như 34.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.63 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T6
  30.1°
  Cảm giác như 35.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   5.68 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T6
  31.6°
  Cảm giác như 36.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   7.18 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T6
  31°
  Cảm giác như 36.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   8.23 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T6
  31.7°
  Cảm giác như 36°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   8.16 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T6
  30°
  Cảm giác như 35.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   8.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T6
  30°
  Cảm giác như 35.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   8.2 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T6
  29.7°
  Cảm giác như 33.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   7.95 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T6
  28.9°
  Cảm giác như 32.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   8.01 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T6
  28.7°
  Cảm giác như 32.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   6.71 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T6
  28.4°
  Cảm giác như 32.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   6.52 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T6
  27.4°
  Cảm giác như 31.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   5.92 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T6
  27.8°
  Cảm giác như 30.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   5.92 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T6
  27.7°
  Cảm giác như 30.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   5.93 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T6
  27.4°
  Cảm giác như 30.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   6.22 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T7
  26.7°
  Cảm giác như 26.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   5.95 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 am T7
  26.8°
  Cảm giác như 26.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   5.49 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 am T7
  26°
  Cảm giác như 26.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   4.94 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T7
  26.8°
  Cảm giác như 27.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   4.87 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T7
  26.8°
  Cảm giác như 28°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   4.37 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T7
  26.5°
  Cảm giác như 27.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.47 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T7
  26.6°
  Cảm giác như 27.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.69 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T7
  27.1°
  Cảm giác như 30.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.09 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T7
  29.3°
  Cảm giác như 33.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.1 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T7
  30°
  Cảm giác như 34.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T7
  30.1°
  Cảm giác như 36°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   5.87 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T7
  31.3°
  Cảm giác như 36.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   8.01 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T7
  32°
  Cảm giác như 37.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   8.89 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T7
  31.9°
  Cảm giác như 36.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   8.94 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T7
  30°
  Cảm giác như 35.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   8.76 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T7
  30.2°
  Cảm giác như 35.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   8.84 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T7
  29.5°
  Cảm giác như 34.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   8.54 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T7
  29.1°
  Cảm giác như 33.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   7.74 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T7
  28.9°
  Cảm giác như 32.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   7.39 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T7
  28.3°
  Cảm giác như 32.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   7.13 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Thị xã An Nhơn - Bình Định trong 12h tới