Dự báo thời tiết Huyện Vĩnh Thạnh - Bình Định theo giờ

 • 10:00 am T7
  30.9°
  Cảm giác như 35.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   6.08 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T7
  30.7°
  Cảm giác như 35°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   8.04 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T7
  30.7°
  Cảm giác như 37°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   8.6 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T7
  30.4°
  Cảm giác như 37°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   8.85 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T7
  30.5°
  Cảm giác như 36.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   8.75 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T7
  30.5°
  Cảm giác như 35.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   8.38 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T7
  29.4°
  Cảm giác như 34°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   8.75 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T7
  28.3°
  Cảm giác như 32.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   8.01 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T7
  28.7°
  Cảm giác như 31.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   7.66 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T7
  27.7°
  Cảm giác như 31.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   7.86 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T7
  28°
  Cảm giác như 31.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   7.06 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T7
  27.6°
  Cảm giác như 30.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   6.66 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T7
  27.7°
  Cảm giác như 27.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   6.25 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T7
  26.9°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   6.12 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am CN
  27°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   6.17 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am CN
  26.3°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   6.04 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am CN
  26.1°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   5.37 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am CN
  27°
  Cảm giác như 27.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   4.12 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am CN
  25°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.71 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am CN
  25.5°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.64 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am CN
  26.8°
  Cảm giác như 27.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.2 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am CN
  27.3°
  Cảm giác như 30.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.99 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am CN
  29.7°
  Cảm giác như 33.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.28 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am CN
  31°
  Cảm giác như 35.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.37 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am CN
  31.6°
  Cảm giác như 36.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   6.17 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am CN
  31.4°
  Cảm giác như 36.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   7.8 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm CN
  31.6°
  Cảm giác như 36.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   8.75 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm CN
  31.1°
  Cảm giác như 36.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   9.02 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm CN
  30.2°
  Cảm giác như 35.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   8.45 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm CN
  30.6°
  Cảm giác như 34.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   8.35 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm CN
  29.7°
  Cảm giác như 34.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   8.59 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm CN
  28.3°
  Cảm giác như 32.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   8.34 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm CN
  28.3°
  Cảm giác như 32.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   7.71 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm CN
  27.7°
  Cảm giác như 31°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   6.77 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm CN
  27.4°
  Cảm giác như 31.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   6.95 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 pm CN
  27.6°
  Cảm giác như 30.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   6.21 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm CN
  27.8°
  Cảm giác như 30°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   5.05 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm CN
  27.4°
  Cảm giác như 27.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   4.25 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T2
  27°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   4.16 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 am T2
  26.3°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.4 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T2
  26.2°
  Cảm giác như 27.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.57 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T2
  26.7°
  Cảm giác như 27.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.37 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T2
  26.7°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.2 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T2
  26°
  Cảm giác như 27.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.54 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T2
  26.5°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.07 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T2
  28.8°
  Cảm giác như 31.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   3.42 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T2
  29.1°
  Cảm giác như 34.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   4.04 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T2
  30.2°
  Cảm giác như 35.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   4.91 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Vĩnh Thạnh - Bình Định trong 12h tới