Dự báo thời tiết Huyện Phù Cát - Bình Định theo giờ

 • 6:00 pm T4
  27.8°
  Cảm giác như 31°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   5.67 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T4
  27.8°
  Cảm giác như 31.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   4.92 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm T4
  27.5°
  Cảm giác như 31°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   4.39 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 pm T4
  27.9°
  Cảm giác như 31.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   4.92 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T4
  27.3°
  Cảm giác như 30.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   4.65 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T4
  27.1°
  Cảm giác như 30.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   4.39 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T5
  26.5°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   4.6 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.86 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 28°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.4 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T5
  25.8°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.85 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T5
  25.3°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.73 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T5
  25.9°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.47 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T5
  25.6°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.81 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T5
  26.5°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.72 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T5
  29.8°
  Cảm giác như 32.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   1.83 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T5
  30.8°
  Cảm giác như 34.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   3.42 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T5
  31.2°
  Cảm giác như 35.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   5.28 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T5
  31.5°
  Cảm giác như 36.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   6.99 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T5
  31.8°
  Cảm giác như 37.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   7.75 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T5
  31.4°
  Cảm giác như 38°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   8.45 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T5
  32°
  Cảm giác như 37.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   8.66 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T5
  30.8°
  Cảm giác như 37°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   8.49 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T5
  30.8°
  Cảm giác như 35.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   7.03 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T5
  29.7°
  Cảm giác như 34.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   6.44 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T5
  28.6°
  Cảm giác như 32.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   6.13 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T5
  28.9°
  Cảm giác như 31.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   5.48 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T5
  27.9°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   5.13 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T5
  27.4°
  Cảm giác như 31.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   5.55 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T5
  27.7°
  Cảm giác như 30.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   4.79 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T5
  27.3°
  Cảm giác như 30.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.87 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.22 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T6
  26.5°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.55 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T6
  26.9°
  Cảm giác như 26.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.38 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  25.7°
  Cảm giác như 26.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.11 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  25.6°
  Cảm giác như 26.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.34 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  25.9°
  Cảm giác như 26.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.25 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T6
  27°
  Cảm giác như 26.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.09 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T6
  27.1°
  Cảm giác như 30°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T6
  29°
  Cảm giác như 33°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   3.25 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T6
  30.5°
  Cảm giác như 35.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   4.29 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T6
  30.5°
  Cảm giác như 35.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   5.72 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T6
  31.4°
  Cảm giác như 36.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   7.18 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T6
  31.2°
  Cảm giác như 36.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   7.86 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T6
  31.8°
  Cảm giác như 36.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   8.17 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T6
  30.5°
  Cảm giác như 36.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   8.15 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T6
  30.5°
  Cảm giác như 36.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   8.1 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T6
  29.9°
  Cảm giác như 35.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   7.49 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T6
  30°
  Cảm giác như 34.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   7.01 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Phù Cát - Bình Định trong 12h tới