Dự báo thời tiết Huyện Mỏ Cày Nam - Bến Tre theo giờ

 • 9:00 am T7
  33.4°
  Cảm giác như 36.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   2.94 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T7
  34.7°
  Cảm giác như 36.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   3.64 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T7
  34.5°
  Cảm giác như 38°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   4.22 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T7
  35.4°
  Cảm giác như 37.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   4.62 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm T7
  37°
  Cảm giác như 38.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   4.82 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm T7
  37°
  Cảm giác như 38.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   4.74 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 pm T7
  35.2°
  Cảm giác như 37.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   4.84 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm T7
  34.5°
  Cảm giác như 36.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   4.58 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 pm T7
  32.3°
  Cảm giác như 34.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   4.35 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm T7
  29.6°
  Cảm giác như 32.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   4.06 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T7
  29°
  Cảm giác như 30.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.83 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T7
  28.5°
  Cảm giác như 30.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.39 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T7
  28.2°
  Cảm giác như 30°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.42 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T7
  27.7°
  Cảm giác như 29.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.79 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T7
  26.4°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.64 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am CN
  26.3°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.57 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am CN
  26.3°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.19 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am CN
  25.4°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.12 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am CN
  25.7°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   0.94 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am CN
  25.7°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.83 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am CN
  25°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.17 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am CN
  25.5°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.2 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am CN
  30°
  Cảm giác như 32.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am CN
  31.2°
  Cảm giác như 34.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   2.22 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am CN
  34.7°
  Cảm giác như 37°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   2.38 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am CN
  36.7°
  Cảm giác như 38.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   3.02 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am CN
  37.7°
  Cảm giác như 39.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   3.75 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm CN
  37.1°
  Cảm giác như 40°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   4.39 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm CN
  37.1°
  Cảm giác như 39.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   4.94 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm CN
  37°
  Cảm giác như 39.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   5.28 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 pm CN
  37°
  Cảm giác như 38.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   5.3 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm CN
  34.9°
  Cảm giác như 37.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   5.02 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 pm CN
  32.7°
  Cảm giác như 34.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   4.43 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm CN
  30.5°
  Cảm giác như 32.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   3.81 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm CN
  28.5°
  Cảm giác như 31.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.01 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm CN
  28.9°
  Cảm giác như 30.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.66 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm CN
  27.5°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.43 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm CN
  27.7°
  Cảm giác như 29.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.01 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm CN
  26.9°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.73 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T2
  26.4°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T2
  26.9°
  Cảm giác như 27.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T2
  25.6°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.22 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T2
  25.7°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.25 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T2
  25.5°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.24 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T2
  25°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.08 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T2
  26.8°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T2
  29°
  Cảm giác như 30.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.34 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T2
  30.9°
  Cảm giác như 33.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   1.94 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Mỏ Cày Nam - Bến Tre trong 12h tới