Dự báo thời tiết Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre theo giờ

 • 8:00 pm T5
  27.8°
  Cảm giác như 31°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.87 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T5
  28.8°
  Cảm giác như 30.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   3.05 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T5
  28.9°
  Cảm giác như 30.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.89 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T5
  27.7°
  Cảm giác như 30.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T6
  27°
  Cảm giác như 29.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.52 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T6
  26.5°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.38 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T6
  25.2°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.38 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.25 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T6
  25.5°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   0.99 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T6
  25.2°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.07 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T6
  28.9°
  Cảm giác như 31.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.32 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T6
  31.2°
  Cảm giác như 34.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   2.02 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T6
  33.8°
  Cảm giác như 37.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   2.27 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T6
  35.2°
  Cảm giác như 39.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   2.88 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T6
  36.9°
  Cảm giác như 40.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   3.9 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T6
  37.1°
  Cảm giác như 40.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   4.92 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T6
  36.3°
  Cảm giác như 40.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   5.45 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T6
  36.4°
  Cảm giác như 39.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   5.43 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T6
  35°
  Cảm giác như 38°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   5.2 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T6
  33.2°
  Cảm giác như 37.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   4.74 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T6
  31.4°
  Cảm giác như 35.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   4.44 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T6
  30°
  Cảm giác như 32.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.94 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T6
  28.8°
  Cảm giác như 32°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.31 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T6
  28.1°
  Cảm giác như 30.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.93 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T6
  27.4°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.34 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T6
  27.2°
  Cảm giác như 27.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.73 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T6
  27°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.47 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T7
  26.3°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.44 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T7
  25.4°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.34 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T7
  26°
  Cảm giác như 26.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.09 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T7
  25°
  Cảm giác như 26.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T7
  25.9°
  Cảm giác như 26°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.23 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T7
  25.2°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.28 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T7
  25.6°
  Cảm giác như 25.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.21 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T7
  28.5°
  Cảm giác như 31.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   1.38 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T7
  31.6°
  Cảm giác như 33.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   2.34 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T7
  33.9°
  Cảm giác như 35.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   2.64 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T7
  35.3°
  Cảm giác như 37.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   3.27 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am T7
  36°
  Cảm giác như 38.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   4.12 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm T7
  36.4°
  Cảm giác như 38.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   4.65 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm T7
  37.7°
  Cảm giác như 38°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   4.77 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 pm T7
  36.6°
  Cảm giác như 38.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   4.89 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm T7
  35.1°
  Cảm giác như 37.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   4.74 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 pm T7
  34.7°
  Cảm giác như 36°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   4.57 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 pm T7
  32.7°
  Cảm giác như 34°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   4.32 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm T7
  30.4°
  Cảm giác như 31.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   3.8 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm T7
  28.3°
  Cảm giác như 31°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   3.52 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre trong 12h tới