Dự báo thời tiết Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre 20 ngày tới

28 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

4.96 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

4.77 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

5.72 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

4.93 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

4.46 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

5.27 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

5.21 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

5.19 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

6.78 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

5.74 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

5.68 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

5.8 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

5.64 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

4.6 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

4.1 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

3.54 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

3.17 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

3.88 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

3.25 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

3.58 m/s

Gió

63%

Độ ẩm