Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành - Bến Tre theo giờ

 • 6:00 pm T4
  28.9°
  Cảm giác như 32°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   3.63 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T4
  28.3°
  Cảm giác như 30.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   3.23 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T4
  28.3°
  Cảm giác như 30.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   2.79 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T4
  29°
  Cảm giác như 30.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.6 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T4
  28.9°
  Cảm giác như 31°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.52 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T4
  27.4°
  Cảm giác như 29.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.03 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T5
  26.8°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.74 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T5
  26.9°
  Cảm giác như 27.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.14 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T5
  25.1°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   0.67 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.8 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.96 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.2 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.15 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T5
  28.3°
  Cảm giác như 31.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.05 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T5
  31.6°
  Cảm giác như 35.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   1.44 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T5
  34.5°
  Cảm giác như 37.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   1.51 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T5
  36.6°
  Cảm giác như 40.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T5
  38.6°
  Cảm giác như 42°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   2.01 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T5
  39°
  Cảm giác như 42°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   3.34 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm T5
  36.7°
  Cảm giác như 39.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   4.77 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm T5
  35.7°
  Cảm giác như 38.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   4.57 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T5
  36.5°
  Cảm giác như 39°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   4.67 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T5
  34.5°
  Cảm giác như 37.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   4.66 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T5
  32.5°
  Cảm giác như 35.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   4.18 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm T5
  30.5°
  Cảm giác như 32.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   3.75 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T5
  28.5°
  Cảm giác như 31.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.33 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T5
  28.1°
  Cảm giác như 30.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.67 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T5
  28.4°
  Cảm giác như 30.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.64 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T5
  27.6°
  Cảm giác như 30.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.41 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T5
  27.2°
  Cảm giác như 29.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.15 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T6
  27°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.33 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T6
  26.6°
  Cảm giác như 28°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 26.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  25.8°
  Cảm giác như 26.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  25.3°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.21 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  25.9°
  Cảm giác như 26.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.28 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T6
  25.9°
  Cảm giác như 26.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.22 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T6
  28.5°
  Cảm giác như 32°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.72 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T6
  31.3°
  Cảm giác như 35.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   2.37 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T6
  33.1°
  Cảm giác như 37°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   2.58 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T6
  35.6°
  Cảm giác như 39.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   3.28 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T6
  36°
  Cảm giác như 40.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   4.04 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T6
  37.6°
  Cảm giác như 40°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   4.64 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm T6
  37.5°
  Cảm giác như 40.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   5.11 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm T6
  36.4°
  Cảm giác như 39.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   5.3 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T6
  35.6°
  Cảm giác như 38.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   5.08 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T6
  34.8°
  Cảm giác như 37.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   4.96 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T6
  32.2°
  Cảm giác như 35.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   4.55 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Châu Thành - Bến Tre trong 12h tới