Dự báo thời tiết Huyện Bình Đại - Bến Tre theo giờ

 • 8:00 pm T3
  27.7°
  Cảm giác như 30.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.75 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T3
  28°
  Cảm giác như 30.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.61 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T3
  27.9°
  Cảm giác như 31°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.17 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T3
  28°
  Cảm giác như 29.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.65 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T4
  26.2°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T4
  26.1°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.21 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T4
  26.8°
  Cảm giác như 27°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   0.94 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T4
  26.4°
  Cảm giác như 26.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.91 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T4
  26.6°
  Cảm giác như 27.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T4
  26.9°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.99 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T4
  26.2°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.1 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T4
  29.9°
  Cảm giác như 34.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.22 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T4
  32.3°
  Cảm giác như 37.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   2.74 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T4
  34.5°
  Cảm giác như 39°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   3.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T4
  35.1°
  Cảm giác như 41.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   3.74 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T4
  37.8°
  Cảm giác như 42.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   4.23 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T4
  37.5°
  Cảm giác như 42°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   4.72 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T4
  37.7°
  Cảm giác như 42.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   4.94 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T4
  37.7°
  Cảm giác như 41.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   4.86 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T4
  36.9°
  Cảm giác như 39.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   4.93 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T4
  34.8°
  Cảm giác như 38.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   4.68 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T4
  33°
  Cảm giác như 36.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   4.38 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T4
  30.2°
  Cảm giác như 34.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   3.77 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T4
  29.1°
  Cảm giác như 34°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.47 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T4
  28.4°
  Cảm giác như 32.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.1 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T4
  28.9°
  Cảm giác như 32.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.78 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T4
  27.2°
  Cảm giác như 31.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.75 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T4
  27.2°
  Cảm giác như 30.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   0.99 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  27.1°
  Cảm giác như 30.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T5
  27.5°
  Cảm giác như 29.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.36 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T5
  28°
  Cảm giác như 27.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.96 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T5
  26.9°
  Cảm giác như 26.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.74 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T5
  26.2°
  Cảm giác như 26.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T5
  26.8°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.24 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T5
  27.1°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.24 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T5
  30.3°
  Cảm giác như 35°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.34 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T5
  33.3°
  Cảm giác như 38.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   1.44 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T5
  35.7°
  Cảm giác như 40.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   1.71 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T5
  36.2°
  Cảm giác như 41.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   2.45 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T5
  36.7°
  Cảm giác như 42°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   3.45 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T5
  36°
  Cảm giác như 40.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   3.76 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T5
  37.2°
  Cảm giác như 42.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   3.9 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T5
  37.2°
  Cảm giác như 42.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   4.87 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T5
  36.4°
  Cảm giác như 41.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   4.88 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T5
  35.2°
  Cảm giác như 40.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   4.4 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T5
  35°
  Cảm giác như 38.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   4.49 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T5
  31.8°
  Cảm giác như 35.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   3.68 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T5
  30.3°
  Cảm giác như 34°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.89 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Bình Đại - Bến Tre trong 12h tới