Dự báo thời tiết Từ Sơn - Bắc Ninh theo giờ

 • 7:00 pm T4
  28.5°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   5.04 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm T4
  28.3°
  Cảm giác như 32°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   4.15 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 pm T4
  27.3°
  Cảm giác như 30.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   5.04 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T4
  27°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   4.38 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T4
  27°
  Cảm giác như 27.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   4.53 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  25.5°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.69 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T5
  25.1°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.62 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.44 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T5
  25.1°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.75 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T5
  25.8°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   3.31 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T5
  24.3°
  Cảm giác như 25.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   2.01 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T5
  25.4°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.57 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.85 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T5
  28.6°
  Cảm giác như 31.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   4.44 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T5
  28.5°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   4.94 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T5
  30°
  Cảm giác như 34.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   5.02 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T5
  30.4°
  Cảm giác như 35.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   5.18 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T5
  30°
  Cảm giác như 36°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   5.64 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T5
  30.9°
  Cảm giác như 35.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   7.02 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T5
  29.6°
  Cảm giác như 34.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   7.01 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T5
  30.4°
  Cảm giác như 34.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   6.47 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T5
  30.1°
  Cảm giác như 36°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   5.25 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T5
  28°
  Cảm giác như 32.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.66 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T5
  27.5°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   7.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T5
  26.1°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   5.75 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T5
  26.3°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.73 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T5
  25.3°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   6.08 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T5
  25.7°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   5.1 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T5
  25.4°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.59 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   4.63 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T6
  26.1°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.86 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T6
  25.2°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.3 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  25.4°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.47 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.96 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T6
  25.4°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.51 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T6
  25.5°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.91 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T6
  26.3°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   4.58 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T6
  27.3°
  Cảm giác như 30.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   5.44 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T6
  29°
  Cảm giác như 33.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   6.06 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T6
  30.3°
  Cảm giác như 34.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   5.81 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T6
  32.7°
  Cảm giác như 37°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   5.86 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T6
  34°
  Cảm giác như 40°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   5.99 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T6
  35.6°
  Cảm giác như 40.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   5.48 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T6
  35.9°
  Cảm giác như 41.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   5.95 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T6
  35.9°
  Cảm giác như 40.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   5.56 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T6
  34.7°
  Cảm giác như 40.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   5.47 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T6
  28.9°
  Cảm giác như 32.7°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   6.82 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T6
  26.1°
  Cảm giác như 26°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   7.43 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Từ Sơn - Bắc Ninh trong 12h tới