Dự báo thời tiết Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh theo giờ

 • 8:00 pm T5
  28.2°
  Cảm giác như 34°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.36 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 pm T5
  28.2°
  Cảm giác như 35°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.71 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 10:00 pm T5
  28.6°
  Cảm giác như 32.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   6.67 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T5
  27.8°
  Cảm giác như 31.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   5.78 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T6
  27.2°
  Cảm giác như 30.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   5.11 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 am T6
  26.9°
  Cảm giác như 26.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   4.3 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T6
  25.2°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   4.61 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T6
  25.3°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   4.81 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T6
  25.3°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   5.17 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T6
  25.2°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   5.81 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T6
  25.9°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   5.62 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T6
  26.1°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   5.63 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T6
  28.5°
  Cảm giác như 31.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   6.39 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T6
  30.3°
  Cảm giác như 35°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   6.28 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T6
  32.6°
  Cảm giác như 37.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   6.17 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T6
  34°
  Cảm giác như 39.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   6.33 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T6
  36.6°
  Cảm giác như 41.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   6.13 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T6
  37.5°
  Cảm giác như 42.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   6.34 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T6
  37.5°
  Cảm giác như 43°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   6.06 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T6
  36.6°
  Cảm giác như 41.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   7.49 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T6
  34.5°
  Cảm giác như 40°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   7.5 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T6
  32.2°
  Cảm giác như 37.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   7.72 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T6
  29.3°
  Cảm giác như 33.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   6.12 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T6
  28.1°
  Cảm giác như 31.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   3.16 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T6
  27.7°
  Cảm giác như 30.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   3.93 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T6
  27.4°
  Cảm giác như 30.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   4.58 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T6
  26.8°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   5.39 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T6
  27.4°
  Cảm giác như 27.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   4.41 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T7
  26.9°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.35 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T7
  26.1°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   6.27 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T7
  26.6°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   4.98 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T7
  26.8°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   4.5 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T7
  27°
  Cảm giác như 27.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.04 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T7
  25.8°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.99 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T7
  26.4°
  Cảm giác như 27.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.35 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T7
  27.1°
  Cảm giác như 30.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   4.62 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T7
  28.8°
  Cảm giác như 32.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   4.67 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T7
  29.5°
  Cảm giác như 34.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   4.29 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T7
  31.3°
  Cảm giác như 36.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   4.26 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T7
  33.7°
  Cảm giác như 38°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   4.33 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T7
  34.1°
  Cảm giác như 39.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   4.5 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T7
  36.3°
  Cảm giác như 41.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   4.36 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T7
  36.1°
  Cảm giác như 42.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   5.31 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T7
  36.3°
  Cảm giác như 41.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   6.99 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T7
  34°
  Cảm giác như 39.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   5.66 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T7
  32.6°
  Cảm giác như 38.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   6.33 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T7
  31°
  Cảm giác như 34°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   6.89 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T7
  28.7°
  Cảm giác như 32.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   3.45 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh trong 12h tới