Dự báo thời tiết Huyện Yên Phong - Bắc Ninh 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/16°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.01 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/13°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.05 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/13°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.05 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/13°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.12 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/21°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.18 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.43 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.67 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.36 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.75 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.21 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.66 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
1.76 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.06 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%