Dự báo thời tiết Huyện Tiên Du - Bắc Ninh theo giờ

 • 8:00 am T2
  24°
  Cảm giác như 25.6°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.23 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T2
  24.1°
  Cảm giác như 25.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.94 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T2
  25.8°
  Cảm giác như 26.4°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.85 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T2
  26.1°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   4.01 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T2
  28.8°
  Cảm giác như 31.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   4.48 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T2
  31°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.8 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T2
  31.2°
  Cảm giác như 36.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   3.45 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T2
  31.6°
  Cảm giác như 37.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   4.38 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T2
  32.6°
  Cảm giác như 37.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   4.96 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T2
  30.5°
  Cảm giác như 35.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   5.74 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T2
  28.2°
  Cảm giác như 32.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   4.99 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T2
  27.8°
  Cảm giác như 30.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   4.85 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T2
  26.3°
  Cảm giác như 27°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.96 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T2
  26.5°
  Cảm giác như 27.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.39 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T2
  25.8°
  Cảm giác như 26.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   4.07 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T2
  25.7°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.31 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T3
  25.5°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   3.19 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T3
  25.2°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.89 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T3
  25°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.96 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T3
  25.4°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.37 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T3
  25.1°
  Cảm giác như 26.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.99 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T3
  26.1°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.24 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T3
  26.4°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T3
  27.8°
  Cảm giác như 27.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.47 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T3
  28.3°
  Cảm giác như 31.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   4 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T3
  28°
  Cảm giác như 32.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   3.97 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T3
  29.1°
  Cảm giác như 33.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.7 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T3
  30.9°
  Cảm giác như 35.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   3.32 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T3
  30.3°
  Cảm giác như 35.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.44 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T3
  30.2°
  Cảm giác như 35°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.83 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T3
  30°
  Cảm giác như 36.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.67 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T3
  31.1°
  Cảm giác như 36.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.42 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T3
  31.1°
  Cảm giác như 36.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   3.13 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T3
  31.4°
  Cảm giác như 36.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   3.27 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T3
  29°
  Cảm giác như 34.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.38 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T3
  28.2°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.26 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T3
  27.2°
  Cảm giác như 30.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.81 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T3
  26.9°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.7 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T3
  25.4°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.78 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T3
  26.2°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.12 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T4
  26.1°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.64 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T4
  25.3°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.96 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T4
  25.6°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.94 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T4
  24.3°
  Cảm giác như 25.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.86 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T4
  24°
  Cảm giác như 25°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.36 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T4
  24°
  Cảm giác như 25.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T4
  24.3°
  Cảm giác như 25.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.53 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T4
  24.7°
  Cảm giác như 25.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.42 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Tiên Du - Bắc Ninh trong 12h tới