Dự báo thời tiết Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh theo giờ

 • 10:00 am T7
  29°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.53 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T7
  30.8°
  Cảm giác như 33.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   4.83 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T7
  31°
  Cảm giác như 35.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   5.12 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T7
  33.8°
  Cảm giác như 37.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   5.15 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T7
  34.4°
  Cảm giác như 39.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   5.84 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T7
  35.4°
  Cảm giác như 40.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   3.77 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T7
  33°
  Cảm giác như 37.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   5.35 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T7
  33.8°
  Cảm giác như 38.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   7.08 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T7
  30.5°
  Cảm giác như 35°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   6.64 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T7
  28.9°
  Cảm giác như 31.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   6.32 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T7
  28°
  Cảm giác như 30.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   5.05 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T7
  27°
  Cảm giác như 26°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.93 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T7
  26.8°
  Cảm giác như 26.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.51 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T7
  26.1°
  Cảm giác như 26.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   4.29 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am CN
  26°
  Cảm giác như 27.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.85 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am CN
  26.4°
  Cảm giác như 27.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.54 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am CN
  27°
  Cảm giác như 27.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.52 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am CN
  25.1°
  Cảm giác như 26.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.44 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am CN
  25.2°
  Cảm giác như 26.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.87 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am CN
  26.3°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.01 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am CN
  26.7°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am CN
  27.7°
  Cảm giác như 30.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   3.65 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am CN
  27.8°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   3.36 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am CN
  28.9°
  Cảm giác như 31.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   3.56 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am CN
  30.5°
  Cảm giác như 35.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   4.04 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am CN
  31.2°
  Cảm giác như 37.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   3.62 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm CN
  31.7°
  Cảm giác như 37.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.09 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm CN
  32.8°
  Cảm giác như 38.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   4.56 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm CN
  33.5°
  Cảm giác như 39.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   5.2 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm CN
  33.9°
  Cảm giác như 39.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   4.82 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm CN
  34°
  Cảm giác như 39°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   5.64 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm CN
  31.6°
  Cảm giác như 37.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   6.25 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm CN
  29.2°
  Cảm giác như 33.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   5.78 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm CN
  27.9°
  Cảm giác như 31.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   5.09 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm CN
  27.6°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   5.9 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm CN
  27°
  Cảm giác như 27.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   4.84 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm CN
  26.8°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.85 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm CN
  26.5°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.07 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T2
  27°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.74 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T2
  26.5°
  Cảm giác như 27.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.96 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T2
  26°
  Cảm giác như 27.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.35 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T2
  25.5°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.33 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T2
  26°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.89 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T2
  24.2°
  Cảm giác như 25.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.95 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T2
  26°
  Cảm giác như 25.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.75 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T2
  25.6°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.71 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T2
  25.8°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.65 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T2
  26.5°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh trong 12h tới