Dự báo thời tiết Huyện Quế Võ - Bắc Ninh 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/16°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.33 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/13°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/11°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/14°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.06 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.49 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.77 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/20°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.05 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.73 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.58 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.93 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.26 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%