Dự báo thời tiết Huyện Lương Tài - Bắc Ninh theo giờ

 • 8:00 pm T3
  27.3°
  Cảm giác như 32°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.59 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T3
  28.6°
  Cảm giác như 33.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.89 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T3
  27.8°
  Cảm giác như 31.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.83 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T3
  26.6°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.94 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T4
  26.5°
  Cảm giác như 27.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.94 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T4
  25.8°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.14 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T4
  25°
  Cảm giác như 25.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T4
  24.3°
  Cảm giác như 24.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.02 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T4
  23.9°
  Cảm giác như 24.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.38 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T4
  24.7°
  Cảm giác như 24.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T4
  24.2°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.82 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T4
  24.2°
  Cảm giác như 25°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.81 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T4
  25.7°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.83 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T4
  26.1°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.7 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T4
  28.5°
  Cảm giác như 32.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T4
  29.3°
  Cảm giác như 34°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.13 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T4
  31°
  Cảm giác như 37°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   2.84 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T4
  31.9°
  Cảm giác như 38°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   3.63 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T4
  32.1°
  Cảm giác như 37.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   4.04 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T4
  29.7°
  Cảm giác như 34.8°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   4.04 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T4
  29.2°
  Cảm giác như 34.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.67 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T4
  30.1°
  Cảm giác như 36°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   3.68 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T4
  27.9°
  Cảm giác như 30°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   6.74 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T4
  25.1°
  Cảm giác như 26.2°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.42 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T4
  25°
  Cảm giác như 25.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T4
  24.9°
  Cảm giác như 26°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.37 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T4
  25°
  Cảm giác như 25.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.81 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T4
  24.8°
  Cảm giác như 25.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.48 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T5
  24.8°
  Cảm giác như 25.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.79 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T5
  24.5°
  Cảm giác như 25.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.21 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T5
  25.8°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.05 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T5
  25.1°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.86 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T5
  25.9°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.57 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T5
  25.7°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.5 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.88 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T5
  26.9°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.09 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 am T5
  26.5°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 am T5
  28.7°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   5.27 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 am T5
  29°
  Cảm giác như 35.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   4.81 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 am T5
  31.5°
  Cảm giác như 37.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.18 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 pm T5
  34°
  Cảm giác như 39.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   3.93 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T5
  35°
  Cảm giác như 40.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   4.77 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T5
  34.2°
  Cảm giác như 41.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   6.27 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T5
  33.6°
  Cảm giác như 40.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   6.19 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 pm T5
  32.6°
  Cảm giác như 38.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   6.03 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 pm T5
  29.5°
  Cảm giác như 35.8°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   6.38 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 pm T5
  27.5°
  Cảm giác như 31°
  mưa cường độ nặng
  mưa cường độ nặng
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.78 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T5
  26.5°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   4.84 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Lương Tài - Bắc Ninh trong 12h tới