Dự báo thời tiết Huyện Lương Tài - Bắc Ninh 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.35 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/13°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.47 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/17°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.97 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.18 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/12°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
5.09 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/12°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.29 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/15°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
1.98 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.82 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.53 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.93 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/22°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.84 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.71 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.33 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.93 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/16°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.52 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%