Dự báo thời tiết Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu theo giờ

 • 9:00 pm T3
  29.8°
  Cảm giác như 33.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.41 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T3
  29.1°
  Cảm giác như 33.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.41 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T3
  29.2°
  Cảm giác như 33.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T4
  29.1°
  Cảm giác như 33.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.91 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T4
  29.8°
  Cảm giác như 32.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.16 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T4
  28.3°
  Cảm giác như 31.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.76 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T4
  28°
  Cảm giác như 31.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.73 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T4
  28°
  Cảm giác như 31.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.55 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T4
  28.3°
  Cảm giác như 31.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.52 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T4
  28°
  Cảm giác như 31°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.84 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T4
  29.7°
  Cảm giác như 33.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   3.94 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T4
  31.4°
  Cảm giác như 35°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   4.9 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T4
  31.4°
  Cảm giác như 37°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   5.01 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T4
  32.5°
  Cảm giác như 38.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   4.76 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T4
  34°
  Cảm giác như 38.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   4.75 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T4
  33.2°
  Cảm giác như 39.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   4.96 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T4
  33.6°
  Cảm giác như 38.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   5.68 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T4
  33.9°
  Cảm giác như 38.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   6.38 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T4
  32°
  Cảm giác như 38.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   5.96 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T4
  32.7°
  Cảm giác như 37.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   5.6 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T4
  31.4°
  Cảm giác như 36.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   5.83 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T4
  30.9°
  Cảm giác như 35.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   5.94 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T4
  30.9°
  Cảm giác như 35.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   5.88 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T4
  30.1°
  Cảm giác như 35.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   5.57 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 pm T4
  30.9°
  Cảm giác như 37°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   5 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T4
  31°
  Cảm giác như 35.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   4.09 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T4
  30.5°
  Cảm giác như 35.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.97 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T5
  29.2°
  Cảm giác như 35.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   4.06 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 am T5
  29.1°
  Cảm giác như 36°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   3.18 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T5
  30°
  Cảm giác như 34.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.84 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T5
  29°
  Cảm giác như 35°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   3.07 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T5
  29.2°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.79 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T5
  29°
  Cảm giác như 33.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.53 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T5
  29.4°
  Cảm giác như 33.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.42 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T5
  30.9°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.61 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T5
  31.5°
  Cảm giác như 35°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   2.75 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T5
  31.8°
  Cảm giác như 37.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   3.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T5
  32.6°
  Cảm giác như 38.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   3.84 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T5
  33.2°
  Cảm giác như 39.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   4.33 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T5
  33°
  Cảm giác như 39.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   4.99 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T5
  33°
  Cảm giác như 39°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   5.61 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T5
  33.4°
  Cảm giác như 39.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   5.75 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T5
  33.5°
  Cảm giác như 39.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   5.51 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T5
  32.1°
  Cảm giác như 38.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   5.27 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T5
  32°
  Cảm giác như 37.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   5.22 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T5
  31.4°
  Cảm giác như 36.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   4.61 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T5
  30.5°
  Cảm giác như 36.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   4.2 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T5
  30.5°
  Cảm giác như 37°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.13 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu trong 12h tới