Dự báo thời tiết Thành Phố Bạc Liêu - Bạc Liêu 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
4.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/31°

Nhiệt độ
Sáng/tối

31°/31°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
6.92 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
6.96 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
7.56 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
6.56 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
5.74 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
6.33 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
4.28 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
7.9 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
7.9 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
7.47 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
7.42 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
5.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
5.06 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
6.95 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%