Dự báo thời tiết Huyện Phước Long - Bạc Liêu theo giờ

 • 10:00 am T7
  32.3°
  Cảm giác như 35.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   4.71 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T7
  32.1°
  Cảm giác như 35.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   5.31 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T7
  33°
  Cảm giác như 35.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   5.57 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T7
  32.7°
  Cảm giác như 36°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   5.79 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T7
  33°
  Cảm giác như 35.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   5.51 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T7
  32.9°
  Cảm giác như 35.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   5.2 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T7
  32°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   5.25 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T7
  30.6°
  Cảm giác như 33.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   5.34 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T7
  30.9°
  Cảm giác như 32.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   5.27 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T7
  29.7°
  Cảm giác như 32.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   5.09 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T7
  29.4°
  Cảm giác như 32.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   5.02 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T7
  29.3°
  Cảm giác như 32.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   5.07 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T7
  29.6°
  Cảm giác như 32.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   5.37 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T7
  29.5°
  Cảm giác như 32.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   5.04 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am CN
  29.8°
  Cảm giác như 32.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   4.4 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am CN
  28.7°
  Cảm giác như 32.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.73 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am CN
  28.7°
  Cảm giác như 31°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.29 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am CN
  28.5°
  Cảm giác như 31.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.84 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am CN
  28.9°
  Cảm giác như 31.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.45 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am CN
  28°
  Cảm giác như 31.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.25 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am CN
  28.5°
  Cảm giác như 31.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.09 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am CN
  29.1°
  Cảm giác như 32.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   2.63 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am CN
  30.5°
  Cảm giác như 33.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   3.44 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am CN
  32°
  Cảm giác như 35.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   4.13 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am CN
  32.5°
  Cảm giác như 35.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   4.53 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am CN
  32.3°
  Cảm giác như 36.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   5.12 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm CN
  32.4°
  Cảm giác như 36.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   5.44 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm CN
  33.8°
  Cảm giác như 36.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   5.56 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm CN
  32.9°
  Cảm giác như 36°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   5.78 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm CN
  32.2°
  Cảm giác như 36.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   5.77 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm CN
  31.9°
  Cảm giác như 35.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   5.71 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm CN
  30.1°
  Cảm giác như 34.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   5.12 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm CN
  30.7°
  Cảm giác như 33.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.88 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm CN
  30.1°
  Cảm giác như 33.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.71 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm CN
  29.5°
  Cảm giác như 32.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.65 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm CN
  29.2°
  Cảm giác như 33.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   4.34 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm CN
  29.4°
  Cảm giác như 32.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   4.31 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm CN
  30°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   3.81 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T2
  29.3°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.5 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T2
  28.1°
  Cảm giác như 31.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.45 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T2
  28°
  Cảm giác như 31.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.56 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T2
  28.4°
  Cảm giác như 30.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.39 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T2
  28°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.82 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T2
  28.7°
  Cảm giác như 30.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.68 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T2
  28.1°
  Cảm giác như 30.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.6 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T2
  29.9°
  Cảm giác như 32.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   2.74 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T2
  30.3°
  Cảm giác như 33.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   3.43 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T2
  31.7°
  Cảm giác như 34.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   3.71 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Phước Long - Bạc Liêu trong 12h tới