Dự báo thời tiết Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu theo giờ

 • 8:00 pm T5
  29.3°
  Cảm giác như 32.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   4.74 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T5
  29.5°
  Cảm giác như 32.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   4.26 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T5
  29.8°
  Cảm giác như 32.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   3.91 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T5
  30°
  Cảm giác như 32.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   4.3 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T6
  29°
  Cảm giác như 32.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   4.35 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T6
  28°
  Cảm giác như 31.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   4.17 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T6
  28.3°
  Cảm giác như 31.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.31 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T6
  28.9°
  Cảm giác như 31.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.13 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T6
  28.9°
  Cảm giác như 31.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   3.05 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T6
  28.2°
  Cảm giác như 30.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.82 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T6
  28.7°
  Cảm giác như 30.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.71 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T6
  29.3°
  Cảm giác như 32.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.93 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T6
  30.5°
  Cảm giác như 33.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   3.51 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T6
  30°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   4.04 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T6
  31.1°
  Cảm giác như 35.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   4.15 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T6
  32.5°
  Cảm giác như 35.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   4.66 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T6
  33°
  Cảm giác như 36.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   4.61 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T6
  32.9°
  Cảm giác như 36.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   4.89 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T6
  32.2°
  Cảm giác như 35.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   5.35 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T6
  31.2°
  Cảm giác như 35.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   5.32 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T6
  31.1°
  Cảm giác như 34.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   5.98 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T6
  30.4°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   6.23 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T6
  29.4°
  Cảm giác như 32.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   5.34 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T6
  29.8°
  Cảm giác như 32.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   4.33 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T6
  29°
  Cảm giác như 32.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   4.25 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T6
  30°
  Cảm giác như 32.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   4.56 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T6
  29.9°
  Cảm giác như 32.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   4.88 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T6
  29.6°
  Cảm giác như 32.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.68 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T7
  28.9°
  Cảm giác như 31.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.24 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T7
  28.6°
  Cảm giác như 31.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.75 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T7
  28.1°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.27 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T7
  28.4°
  Cảm giác như 30.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.89 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T7
  28.8°
  Cảm giác như 30.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.64 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T7
  27.1°
  Cảm giác như 31°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.62 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T7
  27.5°
  Cảm giác như 30.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.43 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T7
  29°
  Cảm giác như 31.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   2.8 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T7
  30.5°
  Cảm giác như 33.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   3.53 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T7
  31.2°
  Cảm giác như 34.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   4.18 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T7
  31.1°
  Cảm giác như 34°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   4.61 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T7
  32.1°
  Cảm giác như 35.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   5.04 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T7
  32.3°
  Cảm giác như 35.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   5.47 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T7
  33°
  Cảm giác như 35.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   5.53 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm T7
  32.3°
  Cảm giác như 34.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   5.46 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T7
  32.6°
  Cảm giác như 34.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   5.36 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T7
  31.7°
  Cảm giác như 34.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   5.31 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T7
  30.5°
  Cảm giác như 33.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   5.07 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T7
  29.7°
  Cảm giác như 32.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   4.75 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T7
  29.5°
  Cảm giác như 32.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   4.67 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu trong 12h tới