Dự báo thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn theo giờ

 • 11:00 am T7
  32.4°
  Cảm giác như 36.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   1.82 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T7
  32.4°
  Cảm giác như 37.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   2.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T7
  32°
  Cảm giác như 37°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   2.34 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T7
  33.9°
  Cảm giác như 37.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   2.03 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T7
  34.4°
  Cảm giác như 38.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   2.62 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T7
  33.3°
  Cảm giác như 37°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   2.43 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T7
  31.4°
  Cảm giác như 36°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   1.7 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T7
  28.7°
  Cảm giác như 31.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.24 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T7
  27°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.45 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T7
  26.9°
  Cảm giác như 27.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.65 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T7
  26.5°
  Cảm giác như 27.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T7
  25.3°
  Cảm giác như 26.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.16 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T7
  25.5°
  Cảm giác như 26.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.71 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am CN
  24.8°
  Cảm giác như 26.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am CN
  24.1°
  Cảm giác như 25.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am CN
  24°
  Cảm giác như 25.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.86 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am CN
  24.3°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.78 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am CN
  24°
  Cảm giác như 25.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.23 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am CN
  24.1°
  Cảm giác như 25.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.98 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am CN
  24.8°
  Cảm giác như 25.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.59 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am CN
  25.8°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.07 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am CN
  27.9°
  Cảm giác như 31°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.27 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am CN
  28°
  Cảm giác như 31.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am CN
  27°
  Cảm giác như 31.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.92 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am CN
  28.3°
  Cảm giác như 31.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.24 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm CN
  30.7°
  Cảm giác như 34.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   1.52 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm CN
  31.2°
  Cảm giác như 36.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   1.79 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm CN
  32.2°
  Cảm giác như 37.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   2.05 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm CN
  32.4°
  Cảm giác như 37.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   1.99 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm CN
  31.7°
  Cảm giác như 36°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   1.37 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm CN
  31.1°
  Cảm giác như 36°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   0.98 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm CN
  28.9°
  Cảm giác như 32.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   0.8 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm CN
  26.6°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.52 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm CN
  26°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.28 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm CN
  24.1°
  Cảm giác như 24.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.74 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm CN
  22.2°
  Cảm giác như 22.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.44 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 pm CN
  21.2°
  Cảm giác như 22.9°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.19 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 am T2
  21.7°
  Cảm giác như 21.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 am T2
  21.9°
  Cảm giác như 22.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 am T2
  21.6°
  Cảm giác như 22.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 am T2
  21.1°
  Cảm giác như 23°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 am T2
  21.8°
  Cảm giác như 22.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.07 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 am T2
  21.8°
  Cảm giác như 23°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 am T2
  21.3°
  Cảm giác như 22.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.77 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 am T2
  22.4°
  Cảm giác như 23.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.87 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 am T2
  22.2°
  Cảm giác như 23.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.8 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 am T2
  23.2°
  Cảm giác như 24°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.97 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T2
  24.2°
  Cảm giác như 25.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.59 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn trong 12h tới