Dự báo thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/12°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.26 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

11°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/11°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.23 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/14°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.4 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.39 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/10°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/11°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.49 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

10°/9°

Nhiệt độ
Sáng/tối

9°/9°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.29 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

9°/12°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
1.14 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/17°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
1.79 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.44 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.46 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.43 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/20°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.56 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/16°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.11 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.54 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%